Jiří Orten

aktuálně: Studio ALTA
v minulosti: Divadlo v Celetné, Pidivadlo

Volby

Aktuální inscenace

Inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Studio ALTAEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.