Michail Durněnkov


Volby

Neaktuální inscenace (1)

inscenace, u kterých byl autorem nebo spoluautorem:

Divadelní spolek Kašpar

  • D1W1  (prem.: 3.2.2018, uváděno do: březen 2018)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.