Milan Vidlák


Volby

Neaktuální inscenace (1)

inscenace, na kterých se podílel jako tvůrce:

Dirigent

Městské divadlo Brno [Hudební scéna]Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.