Pavel Fieber


Volby

Neaktuální inscenace (3)

inscenace, na kterých se podílel jako tvůrce:

Režie

Městské divadlo Brno [Hudební scéna]

Scéna

Městské divadlo Brno [Hudební scéna]

  • Evita  (prem.: 28.3.2009)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.