Sára Arnsteinová


Volby

Aktuální inscenace

inscenace, ve kterých účinkuje:

Alfred ve dvoře

Studio ALTA

Studio Hrdinů

Pomezí

VerTeDance

CED

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Alfred ve dvoře

Studio ALTA

CED

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Režie

Alfred ve dvoře

CED

Dramaturgie

CED

Choreografie

Studio ALTAEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.
* V inscenacích označených hvězdičkou vystupuje v alternaci.