Za oponou

Kam směřujeme?
Kam směřujeme?
(za oponou: Divadlo D21, 18.9.2018)
Divadlo D21 začíná novou sezonu (již svou patnáctou) s novým dramaturgem Luďkem Horkým. Sezona 2018/19 se v Déčku bude zabývat tím, kam směřuje nejen naše společnost, ale také my, jako jednotlivci. D21 se nechce smířit s tím, že je současný svět takový, jaký jej popsal Karel Čapek v románu Válka s mloky. Je na každém z nás, zda se stane jen součástí apatické masy individualistů, kteří nedohlédnou za roh, nebo zda se bude o dění zajímat a snažit se jej ovlivňovat. D21 se proto pokusí v nových inscenacích kriticky pohlédnout na dění okolo nás.
Kam směřujeme?
(za oponou: Divadlo D21, 18.9.2018)
Kam směřujeme?
Divadlo D21 začíná novou sezonu (již svou patnáctou) s novým dramaturgem Luďkem Horkým. Sezona 2018/19 se v Déčku bude zabývat tím, kam směřuje nejen naše společnost, ale také my, jako jednotlivci. D21 se nechce smířit s tím, že je současný svět takový, jaký jej popsal Karel Čapek v románu Válka s mloky. Je na každém z nás, zda se stane jen součástí apatické masy individualistů, kteří nedohlédnou za roh, nebo zda se bude o dění zajímat a snažit se jej ovlivňovat. D21 se proto pokusí v nových inscenacích kriticky pohlédnout na dění okolo nás.
OBŘAD. TRADICE. OBĚŤ?
OBŘAD. TRADICE. OBĚŤ?
(za oponou: Divadlo D21, 16.9.2016)
Vytyčené motto nadcházející sezony v Divadle D21 opět odkazuje k otázkám, na které se možná nedá odpovědět, ale rozhodně stojí za to je zkoumat. Stane se tak prostřednictvím čtyř premiér, pro něž společným jmenovatelem je autorský pohled nebo hledání osobitých scénických forem pro to, co je notoricky známé. V programu se nově objeví cyklus divadelních talk show a další změnou, které si jistě všimnete hned, jsou nové sedačky v hledištích velkého i malého sálu.
OBŘAD. TRADICE. OBĚŤ?
(za oponou: Divadlo D21, 16.9.2016)
OBŘAD. TRADICE. OBĚŤ?
Vytyčené motto nadcházející sezony v Divadle D21 opět odkazuje k otázkám, na které se možná nedá odpovědět, ale rozhodně stojí za to je zkoumat. Stane se tak prostřednictvím čtyř premiér, pro něž společným jmenovatelem je autorský pohled nebo hledání osobitých scénických forem pro to, co je notoricky známé. V programu se nově objeví cyklus divadelních talk show a další změnou, které si jistě všimnete hned, jsou nové sedačky v hledištích velkého i malého sálu.
Bez střechy a bez zákona
Bez střechy a bez zákona
(za oponou: Divadlo D21, 24.9.2015)
Divadlo D21 zahajuje novou sezonu. Tematické zacílení napovídá, že v ní nebudou opěvováni hrdinové krásní, silní a zdraví, ale řeč bude spíše o vyděděncích společnosti. Divadlo D21 nazkouší v této sezoně celkem tři tituly – Vánoční koledu Charlese Dickense v režii Věry Herajtové, Projekt Vojcek a příběh bývalého hráče a trenéra fotbalové Slavie Knoflíček – oba pod vedením uměleckého šéfa divadla Jiřího Ondry. V názvu sezony je ukryt i neradostný fakt, že problém se zastřešením prostor divadla se prohlubuje. S každým deštěm.
Bez střechy a bez zákona
(za oponou: Divadlo D21, 24.9.2015)
Bez střechy a bez zákona
Divadlo D21 zahajuje novou sezonu. Tematické zacílení napovídá, že v ní nebudou opěvováni hrdinové krásní, silní a zdraví, ale řeč bude spíše o vyděděncích společnosti. Divadlo D21 nazkouší v této sezoně celkem tři tituly – Vánoční koledu Charlese Dickense v režii Věry Herajtové, Projekt Vojcek a příběh bývalého hráče a trenéra fotbalové Slavie Knoflíček – oba pod vedením uměleckého šéfa divadla Jiřího Ondry. V názvu sezony je ukryt i neradostný fakt, že problém se zastřešením prostor divadla se prohlubuje. S každým deštěm.
Umělec - vizionář nebo parazit?
Umělec - vizionář nebo parazit?
(za oponou: Divadlo D21, 15.9.2014)
Vinohradské Divadlo D21, alternativní protipól „velkého“ Divadla na Vinohradech, zahájilo sezonu 2014/15. Vstupuje do ní otázkou, kdo je vlastně současný umělec, ...ale také například i s kajmanem Hubertem a bohužel i starostí – do divadla zatéká, oprava střechy je nevyhnutelná a každá (zejména finanční) pomoc bude vítaná.
Umělec - vizionář nebo parazit?
(za oponou: Divadlo D21, 15.9.2014)
Umělec - vizionář nebo parazit?
Vinohradské Divadlo D21, alternativní protipól „velkého“ Divadla na Vinohradech, zahájilo sezonu 2014/15. Vstupuje do ní otázkou, kdo je vlastně současný umělec, ...ale také například i s kajmanem Hubertem a bohužel i starostí – do divadla zatéká, oprava střechy je nevyhnutelná a každá (zejména finanční) pomoc bude vítaná.
Rodina - kdo, s kým a proč?
Rodina - kdo, s kým a proč?
(za oponou: Divadlo D21, 15.9.2013)
Rodina je uzel emocí a dramat, a je tudíž ideální potravou pro divadlo. A tak radši budeme o rodině hrát a hrát. - ...To vám vzkazují divadelníci z Divadla D21, které letos slaví desáté výročí. Změnil se název, lidé, změnilo se vybavení, interiéry, dramaturgie, směřování i okolní svět.
Rodina - kdo, s kým a proč?
(za oponou: Divadlo D21, 15.9.2013)
Rodina - kdo, s kým a proč?
Rodina je uzel emocí a dramat, a je tudíž ideální potravou pro divadlo. A tak radši budeme o rodině hrát a hrát. - ...To vám vzkazují divadelníci z Divadla D21, které letos slaví desáté výročí. Změnil se název, lidé, změnilo se vybavení, interiéry, dramaturgie, směřování i okolní svět.
Divadlo D21 namísto Malého Vinohradského
(za oponou: Divadlo D21, 14.9.2012)
Do nové sezony vstupuje Malé Vinohradské divadlo s novým názvem (díky kterému si ho se známějším Divadlem na Vinohradech nesplete snad již nikdo), s rekonstruovaným zázemím a samozřejmě také se spoustou plánů. Výsledkem má být výrazné autorské divadlo či takové, které se vyznačuje výraznou interpretací.
Divadlo D21 namísto Malého Vinohradského
(za oponou: Divadlo D21, 14.9.2012)
Do nové sezony vstupuje Malé Vinohradské divadlo s novým názvem (díky kterému si ho se známějším Divadlem na Vinohradech nesplete snad již nikdo), s rekonstruovaným zázemím a samozřejmě také se spoustou plánů. Výsledkem má být výrazné autorské divadlo či takové, které se vyznačuje výraznou interpretací.