Zpráva

Den osmý
vydáno: 20.2.2014
Divadlo Continuo uvádí inscenaci Den osmý, která vznikla na Švestkovém Dvoře v Malovicích, sídle Divadla Continuo. První uvedení se chystá 22.2.2014 v Malovicích, další pak v rámci festivalu Malá inventura. Premiéra se uskuteční 27.2.2014 v Experimentálním prostoru NoD v Praze.

Práci Divadla Continuo mají každoročně možnost zhlédnout diváci jak v České republice tak i v zahraničí. Inscenace Divadla Continuo je prakticky nemožné žánrově zařadit. Pohyb, fyzické herectví, tanec, živá muzika, loutkové postupy, stejně jako výrazná výtvarná stylizace – to vše vytváří nezaměnitelnou poetiku jednotlivých inscenací. Pro hereckou práci divadla je charakteristické hledání autentického, osobního výrazu spojováním výtvarného znaku a fyzického herectví, rytmu a muzikality.

Divadlo Continuo začíná letošní sezonu premiérou loutkového představení.
Po úspěšné loutkové inscenaci Klobouk, hvězdy, neštovice aneb Rozhovory s nenarozenými dětmi, premiérované v roce 2007, se Divadlo Continuo k loutkám letos opět vrací. Inscenace Den osmý vznikla na Švestkovém Dvoře v Malovicích pod režijním vedením uměleckého vedoucího souboru Pavla Štourače.

Inspirací pro vznik tohoto představení se staly nejstarší písemné zmínky lidské historie – fragmenty mýtů, příběhů a poezie oblasti starověkého Blízkého východu, textů Sumerů, Akkadů, Chetitů, Ugaritů či Izraelců odkazující nejen k počátkům lidské civilizace, ale i k základu, který tvoří podstatu lidského rodu, společnosti i jednotlivce bez ohledu na dobu, kulturní odlišnosti a historické pozadí. Tři příběhy o dvojznačnosti lidského bytí. O touze člověka po nesmrtelnosti a překonání pozemského údělu na jedné straně, na straně druhé o jeho trvalém podléhání nízkosti, přízemnosti, závisti, strachu a zlobě.

„Dramatizací a přetavením původních mytologických motivů vznikla inscenace spojující prvky fyzického a loutkového divadla za doprovodu živé hudby,“ popisuje inscenaci Pavel Štourač, umělecký vedoucí souboru a režisér inscenace.

Inscenace spojuje loutkové postupy s fyzickým pohybovým divadlem. Živá hudba vzniká pod vedením Alessandra La Roccy. Loutky a scénografie jsou pak dílem Heleny Štouračové a Michala Puhače. Světelný design pro inscenaci vytvořil švýcarský light designer Christoph Siegenthaler, který se souborem spolupracoval již na přípravě inscenace Sousedi.

Diváci budou mít možnost zhlédnout představení v rámci festivalu Malá inventura 26.2.2014 od 16 hodin. Oficiální premiéra se koná 27.2.2014 v Experimentálním prostoru NoD v Praze od 20 hodin.


zdroj zprávy: Zuzana Bednarčiková (Divadlo Continuo)