Zpráva

Jizvy v kameni
vydáno: 16.7.2010
Divadlo Continuo připravuje mezinárodní exteriérový projekt JIZVY V KAMENI, který se odehraje 12. - 18. srpna 2010 v prostorách rozsáhlého zemědělského statku Rábín u Netolic.

Již více než deset let připravuje Divadlo Continuo každé léto mezinárodní divadelní projekt určený vždy pro specifický nedivadelní prostor v okolí svého sídla v Malovicích. „Po deseti ročnících Kratochvílení, dvou projektech na hrázi rybníka Otrhanec v Malovicích jsme se loni přemístili do vlaku a krajiny mezi Netolicemi a Malovicemi. Letošní letní projekt se uskuteční na místě, které v sobě skrývá jizvy historie 20.století,“ říká o místě letošního projektu umělecký vedoucí Divadla Continuo, režisér Pavel Štourač.

Původně renesanční dvůr Rábín má za sebou bohatou a pohnutou historii. Jeho rozkvět nastal v 19. století pod vedením Františka Horského, kdy statek převzal rod Schwarzenbergů. Jeho lokace, jakoby přitahovala všechny důležité události moderních dějin naší země. Za války v jeho prostorách sídlilo velitelství gestapa, zažil akce partyzánů, nálety hloubkových bombardérů. Pamatuje si krátké období poválečné rádoby-svobody i éru budování socialismu, ke které patří násilná kolektivizace a totální zdevastování původně vzkvétajícího místa bolševickými hospodáři. Socialistické hospodaření je zde ostatně patrné až do dnešních dnů, kdy se místo již řadu let jen těžko vzpamatovává z událostí moderních dějin naší země.

Na projektu bude společně se souborem Divadla Continuo pracovat 30 mladých umělců – performerů, tanečníků, herců výtvarníků a muzikantů z ČR, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Francie, Itálie, Chorvatska a dalších evropských zemí. Inscenace bude vznikat, stejně jako loňský projekt Krajina na znamení, zejména z materiálů posbíraných při rozhovorech s pamětníky žijícími v minulosti na statku Rábín, nebo v jeho bezprostředním okolí. Samotná finální příprava projektu probíhá po dobu 3 týdnů v prostorách Švestkového Dvora, sídla Divadla Continuo a statku Rábín. Této závěrečné fázi však předchází dlouhodobá příprava, sběr materiálu, rozhovory s pamětníky a přípravné workshopy.

Výslednou inscenaci projektu JIZVY V KAMENI mohou diváci vidět po dobu 7 večerů, od 12. do 18. srpna 2010, přímo v místě jejího vzniku na statku Rábín u Netolic, vždy od 21:00.

13. - 15. srpna 2010 se pak v rámci projektu Jizvy v kameni uskuteční mezinárodní konference o možnostech zachycování, dokumentace a následné divadelní transformace vzpomínek a osobních svědectví pamětníků událostí naší moderní historie. Konference bude probíhat na statku Rábín a na Švestkovém Dvoře za účasti divadelníků a divadelních skupin ze střední Evropy, historiků, pedagogů, studentů, novinářů a politiků a samozřejmě pamětníků, kteří poskytli osobní materiál pro vznik inscenace.


zdroj zprávy: Zuzana Bednarčiková