Zpráva

Mistr a Markétka poprvé na jevišti Moravského divadla
vydáno: 22.11.2016
Dlouhých dvanáct let vznikal román, který se později stal ikonou ruské literatury 20. století a jedním z nejkrásnějších milostných příběhů v dějinách literatury vůbec. Slavné dílo Michaila Bulgakova o střetu dobra a zla, o odvaze a zbabělosti a lásce a oběti adaptoval a se souborem činohry Moravského divadla Olomouc nastudoval režisér Bogdan Kokotek. Premiéra nás čeká v pátek 25. listopadu.

Michail Bulgakov začal román psát v roce 1928, aby v březnu 1930 celý rukopis spálil. Druhou verzi začal zpaměti psát o rok později a přidal do ní titulní postavy. Trvalo ale dalších deset let, než byl slavný román kompletní – poslední úpravy rukopisu vznikly v únoru 1940, tedy měsíc před spisovatelovou smrtí. V díle s podtitulem Fantastický román se zrcadlí spisovatelův život v bolševickém Rusku za vlády Stalina. Bulgakov byl, stejně jako postava Mistra, nežádoucím umělcem. Komplexní román, jehož zřejmou inspirací byl Goetheho Faust, se odehrává ve dvou časových rovinách – v Moskvě roku 1930, kdy do vztahu spisovatele Mistra a jeho milé Markétky zasáhne Ďábel, a v Jeruzalémě roku 30, kde Pilát v konfrontaci s Ježíšem bojuje s pocitem viny a vlastním svědomím.

Umělecký šéf polské scény Těšínského divadla Bogdan Kokotek uvedl v minulých letech v Olomouci tituly Něco za něco, ŽenitbaDrobečky z perníku. Pod připravovanou inscenací Mistr a Markétka je podepsaný jako režisér a autor dramatizace. „Mistr a Markétka Michaila Bulgakova patří k mým nejoblíbenějším literárním dílům. Nejsem v tom nijak originální. V mnoha polských žebříčcích nejlepších počinů světové literatury Mistr a Markétka zaujímá vždy přední místa. Zřejmě je to mezi jinými zásluha toho, že román pojednává o mnoha tématech v různých rovinách a dává tak čtenáři příležitost k několika interpretacím. Je to kniha, která vypráví o dobru a zlu, lásce a umění, o lidské odvaze a zbabělosti,“ přiblížil režisér.

Podle Kokotka je v románu i v chystané adaptaci velmi důležité téma víry. „Zajímavé je, že v knize nevystupuje Bůh, ale je zde personifikovaná postava Ďábla. O existenci Boha pochybujeme, ale že je na světě zlo, v to věříme všichni. Když Bulgakov svůj román psal, byl doslova obklopený zlem. Jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých nevíme, které nejsme schopni uchopit. Proto si automaticky odplivneme, když uvidíme černou kočku, proto sledujeme horoskopy a pořady o vykládání karet. Jsme racionální, ale ve zlomových okamžicích hledáme víru. Síla románu je v tom, že z jeho četby mohou mít požitek věřící v Boha i ateisté,“ zdůraznil režisér, který se dramatizace románu ujal společně s dramaturgyní olomoucké činohry Michaelou Doleželovou. „Dílo je natolik komplexní, že si v něm každý najde své téma a svou interpretaci,“ doplnila Doleželová.

V roli Mistra se představí Jan Ťoupalík. „Samozřejmě jsem četl román, ale také jsem si hodně zjišťoval o životě autora a jeho další tvorbě. Považuji postavu Mistra za samotného Bulgakova, mají mnoho společného. Neměl to jednoduché, nejspíš byl i na konci sil, když spálil vlastní dílo, a přesně to se promítá i do inscenace,“ uvedl Ťoupalík. Postavu Markétky ztvární Vendula Fialová. „Na zkoušení s Bogdanem jsem se upřímně těšila, protože práce s ním je plná inspirace, nových vjemů a zdánlivých překážek, jejichž překonání má pevně v rukou díky představě, kterou umí dokonale vysvětlit. Jeho citlivý přístup mi dodává klid. Knížku jsem četla se zaujetím a celou dobu si říkala, jak se tohle může dát interpretovat na jevišti?! Všechno jde, jen se člověk nesmí bát. Čeká nás inscenace, jejíž obsah má velký přesah a doufám, že si najde své diváky,“ uvedla Fialová. Postavu Ďábla, který ve světě lidí vystupuje pod jménem Woland, ztvární Petr Kubes. „Hrát ďábla je jako mít možnost vejít do něčeho temného v nás. Proto se jej s velkým respektem snažím ztvárnit jako něco, co se může zvát pokoušením, ale též možností konfrontovat se s tím, o čem si myslíme nebo jsme přesvědčeni, že je dobré. A protože jsem ve své roli zástupcem světa stínů, tak si to užívám - jsem tak trochu provokatér. V každém případě je Woland velký hráč, který na sebe může vzít jakoukoliv podobu. Od té nejděsivější až po tu andělskou a nikdy není jisté, čemu věřit. I já chci být ve svém hereckém pojetí takový,“ popsal Kubes. Dále hrají Michal Przebinda, Vojtěch Lipina, Ivana Plíhalová, Václav Bahník či Kristýna Krajíčková. V roli kocoura Behemota se představí nová členka olomoucké činohry Daniela Krahulcová.

Netradiční scéně polského výtvarníka Krzysztof Małachowského dominuje molo zasahující do předních řad v hledišti. „Pro diváky to určitě bude netradiční zážitek, dostanou se tak do blízkého kontaktu s herci,“ uvedla Doleželová. V kostýmech, které taktéž vytvořil Małachowski, se ruský dobový oděv střetává s extravagantním ošacením Ďábla a jeho suity.

Nejbližší reprízy: 28. listopadu a 3. prosince vždy v 19 hodin.

zdroj zprávy: David Kresta