Zpráva

Nekonečná báseň o prvotním hříchu
vydáno: 12.2.2020
První činoherní premiérou Městského divadla Brno v roce 2020 bude jevištní báseň o prvotním hříchu Johna Miltona Ztracený ráj s podtitulem (zpráva o člověku), v hlavních rolích s Petrem Štěpánem a Zdeňkem Junákem. Režie i celková nová dramatizace připadla hostujícímu režisérovi Dodo Gombárovi (v MdB má na kontě úspěšnou inscenaci Žítkovské bohyně (krev je krev) či legendární Vlasy.

Ztracený ráj je právem považován za jedno z nejvýznamnějších děl světové literatury. Jedná se o rozsáhlou, dvanáct knih čítající epickou báseň geniálního anglického básníka Johna Miltona, která bývá svým významem přirovnávána k Homérově Odysseji. Milton pracoval na svém nejrozsáhlejším díle asi od roku 1658, během té doby dokonce přišel o zrak a závěrečné části tak diktoval již zcela slepý. Ztracený ráj poprvé vyšel v roce 1667 a i poté byl svým autorem ještě několikrát upravován. V roce 1723 byl katolickou církví zařazen na Index zakázaných knih, ze kterého byl vyškrtnut až v roce 1900.

Náš příběh začíná v pekle, kde se Satan – hlavní protagonista a vlastně vypravěč celého eposu – a jeho následovníci vzpamatovávají z porážky ve válce vedené proti Bohu. Satan jim říká o stvoření nového světa a nového druhu bytostí dle dávného proroctví. Lidem, tedy Evě a Adamovi, je v ráji zakázáno jediné – jísti ze Stromu poznání. Satan se vydává na pouť rájem, kde převtělen za hada svede Evu k prvnímu hříchu. Bůh posílá svého Syna soudit viníky – Eva s Adamem jsou vyhnáni z ráje...

Celé vyprávění odkazuje ke starozákonní knize Genesis, k vyhnání člověka z ráje Bohem poté, co byla porušena smlouva, poté, co člověk naváděn pokušením, příslibem rozkoše a poznání podlehne. Nejen Miltonova báseň, ale i tato inscenace klade množství otázek. Co pro nás dnes znamená ten opravdový ráj, o který jsme přišli? Nemá i dnešní člověk neustálou potřebu podléhat falešným hlasům, falešným výhodám, chvilkovému blahobytu, na úkor přirozené úmluvy se svým svědomím, nebo prostě jen se svým jasným a čistým přesvědčením o tom, co je dobré a co zlé? A na druhé straně, jak rozpoznat zlo, když je zahalené zlatým závojem, svůdným úsměvem nebo okamžitým „polechtáním“ ega?

Epos tázající se po kořenech lidského zla a hříchu je psán blankversem, ovšem v inscenaci promluví starozákonní postavy jako Bůh, Satan, Adam, Eva či archandělé Gabriel a Michael i ryze současným jazykem, jako postavy se současnými problémy, pochybnostmi, touhami i slabostmi.

Je vůbec možné, aby člověk moderního věku dokázal připustit ještě možnost ztišení, pokorného vhledu do svých vlastních selhání, ve kterých lze najít cestu ke skutečnému štěstí? Zamyslet se nad stavem světa i sebe sama? Zcela určitě ano. Musíme ale začít od začátku.

I přes jistou náročnost původního textu se režisér a dramatizátor Dodo Gombár neobává, že budou diváci textu či inscenaci samotné špatně rozumět, protože se ve své dramatizaci snažil tlumočit spíše témata, než jazyk. Ztracený ráj (zpráva o člověku) podle něj bude druh inscenace, která vyžaduje výraznou osobní spoluúčast. „Klademe před publikum možnost účastnit se dialogu, který může být obohacující i nečekaný. Je přece krásné věrné publikum překvapit, nanovo inspirovat, vyzvat k myšlenkám, které nejsou každodenní,“ motivuje a vybízí Dodo Gombár, který inscenaci představí ve světové premiéře 15. a 16. února 2020 na jevišti Činoherní scény Městského divadla Brno, v kostýmech a ve scéně Evy Jiřikovské a s hudbou Davida Rottera, na pohybové stránce spolupracoval Ján Ševčík. V hlavních rolích uvidí diváci Petra Štěpána jako Satana, Zdeňka Junáka jako Boha, Barboru Goldmannovou v roli Evy, Jana Brožka jako Adama a mnohé další.

zdroj zprávy: Lenka Kováříková