Zpráva

Nepřizpůsobiví?
vydáno: 29.8.2012
Pro nadcházející sezonu, která nese název "Nepřizpůsobiví?" připravuje pražské Divadlo Na zábradlí mimo jiné adaptaci novely Nathanaela Westa Přítelkyně osamělých srdcí, Čechovův Višňový sad nebo Život Galileiho Bertolda Brechta. Dále se diváci mohou těšit na inscenaci složenou z milostných „esemesek“ i hru o ČEZu.

Divadlo Na zábradlí v současné době své sezony tematizuje a chtělo by tak navázat na práci Jana Grossmana a Václava Havla, kteří toto divadlo formovali jako apelativně politické. Divadlo jako prostor pro dialog s nejednoznačným řešením.

Divadelní sezona 2012/13 tematický podtitul Nepřizpůsobiví?. Slovo „nepřizpůsobiví“ není však chápáno pouze jako přívlastek pro ty, kteří svým chováním a způsobem života obtěžují slušné občany, tedy především bezdomovce, opilce, drogově závislé či problémové „sousedy“, jak se v poslední době rozmohlo. Má být výzvou k zamyšlení nad existencí člověka ve světě, jaké je jeho patřičné místo na Zemi, pod Nebem, před druhými, pro druhé a s druhými lidmi. A také poukázat na jeho ambivalentnost a kvalitu, která může lidské společenství posunout kupředu.

„Absolutní nezávislost je nemožná. V myšlení jsme odkázáni na názor, který nám musí být dán, v bytí jsme odkázáni na druhé, s nimiž činíme ve vzájemné pomoci svůj život teprve možný. Proto jsme nezávislí, jen když jsme zároveň vpleteni do světa.“
Karl Jaspers, Úvod do filosofie, Nezávislost filosofujícího člověka


První premiérou bude adaptace groteskní novely amerického spisovatele Nathanaela Westa Přítelkyně osamělých srdcí v režii Davida Jařaba. Osamělá srdce, obklopená miliony lidmi, touží po troše lidského tepla nebo alespoň vlídném hlase. Touží po slovech utěšitele. Co ovšem dělat, je-li utěšitel sám v bezvýchodném stavu a zcela neschopný každodenní existence. Divadlo Na zábradlí uvádí scénickou adaptaci novely jedné z nejoriginálnějších osobností americké meziválečné literatury. V hlavních rolích se představí Jiří Ornest a nový člen hereckého souboru Stanislav Majer.

V prosinci pak proběhne premiéra inscenace hry Bertolda Brechta Život Galileiho s Miloslavem Mejzlíkem v titulní roli a v režii Davida Czesanyho. Příběh známého vědce a astronoma, který odvolal pod nátlakem církve kopernikovské učení o oběhu planet okolo slunce, aby mohl tajně pokračovat ve svém vědeckém bádání. Přizpůsobil se. Budeme ho posuzovat především jako zbabělce nebo hlavně jako člověka, který zásadně přispěl k poznání světa?

Na druhou polovinu sezóny se připravuje inscenace Krátké textové lásky mladé autorky Barbory Andělové, která je inspirována milostnými „esemeskami“. Čtyři příběhy nenaplněných lásek mladé ženy a jejích partnerů jsou vyprávěny formou dialogu přes krátké textové zprávy. Láska je veliká a chuť se přizpůsobit omezená. Novodobá milostná korespondence, která svou útržkovitou zkratkovitostí může být poezií začátku 21. století.

Na jeviště Divadla Na zábradlí se také po delší době objeví hra ruského klasika Antona Pavloviče Čechova. Tentokrát to bude Višňový sad v režii Jana Friče. Hra o konci světa tradičních jistot a pevných morálních hodnot, po kterém nastupuje věk pragmatismu a bezohlednosti. Sociální kvas přelomu 19. a 20. století, který nekompromisně rozděluje společnost na nepřizpůsobivé a přizpůsobivé. A to vše s čechovovskou relativizací a pochopením.

Celou sezónu pak zakončí Život je krásný ČEZ. Hra Jana Kačeny a Robina Kvapila zkoumá možnosti lidské energie v závislosti na energii vyvinuté firmou ČEZ k vyrobení energie elektrické. Nepřizpůsobiví se odpojí. Text inscenace vznikne na půdorysu rozhovorů s lidmi zorientovanými v problematice českého korupčního prostředí, mocenských elit a jejich záměrů. Dále pak z dostupných materiálů (denní tisk, výroční zprávy firem, knihy investigativních novinářů), které budou transformovány pro divadelní použití.Doprovodné programy k divadelní sezoně 2012/13
I v nadcházející sezoně nabídne Divadlo Na zábradlí doprovodné programy. Návštěvníci divadla se tak opět mohou těšit na pravidelné fotografické výstavy, z nichž první začne vernisáží již 6. září v 16.00, kdy své fotografie představí slovenská herečka Jana Hubinská. Pokračovat budou také pravidelná setkání (letos vždy poslední neděli v měsíci) se zajímavými osobnostmi na téma Nepřizpůsobiví?. První večer proběhne 30. září od 19.00 a hostem bude politik Jan Ruml.

Workshop „Jak se dělá divadlo“
Pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ je připravena série devíti tematických workshopů zaměřených na jednotlivé oblasti divadelní tvorby (herectví, dramaturgie, režie, světlo, zvuk...). Cílem je osvojit si vyjadřovací schopnosti, schopnosti vnímat a analyzovat divadelní představení. Dále pak rozvíjet tvořivost a fantazii, naučit studenty improvizaci a umění práce s vlastním tělem skrze slova a pohyb, za pomoci výtvarných prostředků.

Eliadova knihovna nové generace
Téma „Nepřizpůsobiví?“ zahrnuje také dramaturgický plán Eliadovy knihovny nové generace, alternativní scény ve zkušebně Divadla Na zábradlí v produkci občanského sdružení Sdružení přátel Eliadovy knihovny. Tato scéna i nadále funguje jako otevřený prostor pro studenty uměleckých škol, kteří si zde mohou vyzkoušet práci v profesionálním prostředí. Pro letošní sezónu se připravuje česká premiéra grotesky Čekání na Turka Andrzeje Stasiuka, komponovaný večer na téma Mircea Eliade, složený z dramatizace dvou povídek, přednášce o šamanismu a o autorově životě. V plánu je také u nás dosud neuvedená hra Elfriede Jelinek a představení inspirované knihou Mapa a území Michel Houellebecqa, kde se téma „nepřizpůsobivosti“ odráží ve vztahu umělce k tržním principům kapitalismu. Dále bude pokračovat uvádění pohádek pro náročné děti, a to pohádkou Tobiáš Lolness podle Thimotée de Fombelleho a také linie scénických čtení nových her, první z nich je Kleistovou cenou oceněná hra Marianne Salzmann Mateřské znamínko/okna na modro.


zdroj zprávy: Alexandra Poláková (Divadlo Na zábradlí)