Zpráva

OLDstars se dostávají do Krajních mezí
vydáno: 12.10.2021
Studentská umělecká skupina OLDstars uvede 15. října hru KRAJNÍ MEZE o vzrůstající vlně násilí ve společnosti, kterou autor William Mastrosimone napsal již v roce 1980, do širšího povědomí se však dostala až o dva roky později, kdy byla s úspěchem hrána na off-Broadwayi. Na české scéně byla v minulosti uváděna například Západočeským divadlem v Chebu nebo Komorní scénou Aréna.

Mastrosimone ve své hře netradičně zobrazuje vztahy mezi obětí a útočníkem, což mu umožňuje klást zásadní otázky. Komorní drama pro čtyři herce používá prvky napětí, střídající se pocity viny a vnáší do situace nejistotu, kdo je oběť a kdo útočník.

Hlavní hrdinka hry Marjorie (Eva Sinkovičová) po traumatickém zážitku překročí své „krajní meze“ a objevuje v sobě touhu po pomstě a spravedlnosti. „Marjorie je v mnohém jiná než já,“ říká ke své roli Sinkovičová, „o dost silnější a agresivnější. Než jsem si k ní našla cestu a pochopila její myšlenkové pochody, chvíli mi to trvalo. Často jsem vůbec nepobírala některé reakce. To bude ale podle mě i tím, že jsem ještě nikdy nebyla v situaci, ve které se ve hře ocitne ona. Ale ve chvíli, kdy jsem se stala Marjorie, to tam najednou bylo, a musím říct, že mi někdy trvalo i celý zbytek večera po zkoušce vrátit se zase do Evy a setřást ze sebe tohle intenzivní zkoušení.“

Do vyostřené situace, kdy je údajný vetřelec Raul (Ondřej Kulhavý) přemožen a uvězněn v krbu, jsou zataženy také dvě Marjoriiny spolubydlící – analytická Patricia (Nicol Hrabovská) a naivní Terry (Barbora Waschingerová). Následně se rozehrává hra na život a na smrt...

„Krajní meze jsou hodně aktuální, a to ať už kvůli problematice sexuálního násilí, k čemuž nám nahrála i jedna nedávná kauza jednoho našeho mladého politika, tak i kvůli tomu, jak jsme poslední dobou vystavováni jisté výseči informací, na jejímž základě si máme poskládat, co je a co není pravda, a pak se rozhodovat a jednat. Do stejné situace se dostaly i naše vedlejší postavy, jejichž prizmatem danou problematiku nahlížíme.“ říká ke hře Lukáš Ruml, pro kterého jsou Krajní meze v rámci uměleckého uskupení OLDstars režijní premiérou.

Cesta k premiéře byla však pro umělce ztížená okolnostmi. „Zkoušet jsme začali během lockdownu, zpočátku jsme tedy důkladně rozebírali text na online setkáních. Během léta jsme se konečně dostali do prostoru a mohli inscenaci řádně nazkoušet, tak doufáme, že divadla v dohledné době nezavřou.“ dodává Lukáš Ruml.

zdroj zprávy: OLDstars