Zpráva

Premiéra site specific projektu Míru zdar!
vydáno: 13.1.2022
První inscenace projektu „JEDL dílna“, který dává příležitost začínajícím mladým umělcům pod supervizí tvůrců JEDLu, bude mít premiéru 18.1. 2022 od 19h ve Winternitzově vile. Další reprízy proběhnou 20.1., 25.1. a 27.1. 2022.

Příběh domu se stal inspirací k tvorbě autorky scénáře a režisérky Kristýny Nebeské: „Inspiroval mě hlavně příběh Jenny Winternitzové, ženy z bohaté rodiny, která nikdy nemusela počítat peníze a která se po válce vrátila bez manžela, bez syna, bez jakýchkoliv prostředků a přesto sama sebe dokázala přerodit na praktickou hospodyni. Fascinuje mě ta neuvěřitelná vůle k životu navzdory tomu, co jí udělal nejdřív nacistický a následně komunistický režim“, doplňuje režisérka.

Vilu nechal postavit od Adolfa Loose a Karla Lhoty v roce 1932 pražský právník JUDr. Josef Winternitz pro sebe a svou rodinu: manželku Jenny, dceru Suzanu a syna Petra. Rodina Winternitzových svou vilu obývala pouze do roku 1941, kdy byla donucena pod tlakem rasové perzekuce dům převést na Auswanderungsfond für Böhmen und Mähren (Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu). Od tohoto fondu koupila objekt Obec pražská, která nejprve vilu pronajala sochaři Wilhelmu Srb-Schlossbauerovi a později zde zřídila mateřskou školu. Ta zde nepřetržitě sídlila až do roku 1995. Winternitzovi žili až do roku 1943 nadále v Praze, tehdy však byli transportováni do Terezína a později do koncentračního tábora Osvětim. Zde také hned po příjezdu zahynul v plynové komoře Josef Winternitz a jeho syn Petr. Jenny Winternitzová a dcera Suzana přežily v Osvětimi za tvrdých podmínek až do konce války. Po osvobození se vrátily zpět do Prahy, ale do své rodinné vily se už nikdy nedostaly.

JEDL dílna si klade za cíl umožnit mladým inscenátorům působit v podmínkách profesionálního tvůrčího prostředí, umožnit jim realizovat vlastní projekt a získat přímou zpětnou vazbu a supervizi zkušených tvůrců.

„Na všech zkouškách panovala velmi příjemná atmosféra. Dovolím si říct (a také jsme se na tom shodli), že mně i Jiřího Chadrabu zkoušení díky Kristýně Nebeské, paní Lucii Trmíkové, paní Petře Lustigové herecky dost naučilo“, zmiňuje herečka Lenka Netušilová.

O DIVADLE:
Současná tvorba umělců JEDLu vychází z dlouhodobé spolupráce Jana Nebeského, Lucie Trmíkové a Davida Prachaře, která byla započata již v Činoherním klubu v roce 1991. Samotná činnost spolku pak byla zahájena v roce 2011.
JEDL se v současnosti profiluje jako autorské, alternativní a nezávislé divadlo. Určující je pro něj spolupráce tvůrců a performerů z různých oblastí umění (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění). Výsledné scénické tvary tak v sobě spojují prvky různých žánrů a vytvářejí zcela originální a osobitý kontext v rámci současného českého divadla. Dramaturgie se opírá o dva základní pilíře: transcendence – ve smyslu překračování a experiment - ve smyslu propojování.
Důležitým znakem tvorby je původnost a vysoká profesionální náročnost.
Kmenoví i spolupracující umělci spolku JEDL jsou pozitivně hodnoceni odbornou i laickou veřejností a za svou práci získávají mnohá ocenění. V sezóně 2019/2020 se jednalo o následující úspěchy: širší nominace v Ceně Thálie (Martin Dohnal), Cena Divadelních novin (Karel Dobrý) nebo sukces v rámci Cen divadelní kritiky - výhra v kategorii inscenace roku 2020 (Zahradníček / Vše mé je tvé), mužský herecký výkon roku 2020 (Karel Dobrý), ženský herecký výkon roku 2020 (Lucie Trmíková) a také nominace v téže anketě na Divadlo roku 2020.
V roce 2019 JEDL získal cenu festivalu Next wave v kategorii projekt roku za trilogii Médeia - Pustina - Soukromé rozhovory. Lucie Trmíková proměnila nominaci na Cenu Thálie v oboru činoherní divadlo za roli Anny v Soukromých rozhovorech a za tutéž roli obdržela rovněž Cenu Divadelních novin za herecký výkon sezóny bez ohledu na žánry. Za roli Medei ve stejnojmenné inscenaci jí patřila nominace na Cenu Thálie v oboru alternativní divadlo.
Jan Nebeský v roce 2019 získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oboru divadlo a též Cenu Divadelních novin v oboru alternativního divadla za inscenaci Pustina. V Cenách divadelní kritiky byly nominovány dvě jeho inscenace na inscenaci roku 2020: Malý stvořitel / Der Kleine FratzZahradníček / Vše mé je tvé. Inscenace Zahradníček tuto nominaci proměnila.


Míru zdar!
Scénář a režie: Kristýna Nebeská
Dramaturgie: Lucie Trmíková a Kateřina Volánková
Kostýmy: Hana Kessnerová
Hrají: Petra Lustigová, Lucie Trmíková, Jiří Chadraba, Lenka Netušilová
Premiéra: 18.1. 2022
Reprízy: 20.1., 25.1. a 27.1. 2022

zdroj zprávy: Kristýna Kolovratová