Zpráva

Výběrové řízení na intendanta/ku divadla Alfred ve dvoře
vydáno: 30.1.2010
Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře, vyhlašuje výběrové řízení na místo:

INTENDANT/KA  – PROGRAMOVÝ/Á ŘEDITEL/KA DIVADLA ALFRED VE DVOŘE

Alfred ve dvoře je otevřenou scénou pro autorské projekty a progresivní uměleckou tvorbu. Funguje jako produkční dům. Poskytuje servis a zázemí umělcům, kteří pracují projektovým způsobem. Každoročně vyhlašuje otevřenou výzvu a z vybraných projektů vzniká program divadla. Provozovatelem divadla Alfred ve dvoře je občanské sdružení Motus.

Požadujeme:
Předložení programové koncepce divadla - produkčního domu a aktivit o.s. Motus
na 3 léta (2011-2013), v českém nebo anglickém jazyce
Schopnost vést umělecky a organizačně kulturní organizaci
Výborné komunikační a organizační schopnosti
Zodpovědnost a tvůrčí přístup
Znalost angličtiny

Náplň práce:
Tvorba programu divadla Alfred ve dvoře a zodpovědnost za jeho realizaci po dobu 3 let
Rozvoj aktivit mimo divadelní budovu
Personální a koncepční vedení realizačního týmu o.s. Motus
Odpovědnost za finanční chod organizace (hledání a realizace grantových příležitostí, fundraising)
Zastupování organizace na domácí i mezinárodní kulturní scéně

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení (v češtině nebo angličtině):
motivační dopis
profesní životopis
vlastní programová koncepce divadla typu produkční dům na léta 2011 – 2013 s přihlédnutím k aktivitám mimo divadelní budovu na léta 2011-2013 v intencích cílů o.s. Motus (jak vyplývají ze stanov (http://www.alfredvedvore.cz/motus_stanovy.php) a grantu hlavního města Prahy, schváleného na příslušné období (obdržíte na vyžádání).

Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2010 na adresu divadlo@alfredvedvore.cz nebo Motus, o.s., Veverkova 28, Praha 7, 170 00.
Případné dotazy směřujte na adresu produkce@alfredvedvore.cz.
Podrobné informace na www.alfredvedvore.cz/intendant

Zahájení spolupráce v září 2010, nástup na plný úvazek od 1.1. 2011.
www.alfredvedvore.cz

zdroj zprávy: Motus, o.s. (divadlo Alfred ve dvoře)