Zpráva

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky divadelního studia DISK
vydáno: 7.12.2021
Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky divadelního studia DISK.

Termíny:
Lhůta pro podávání přihlášek: do 31. 1. 2022
1. kolo – bez účasti uchazečů, termín: 1. - 7. 2. 2022
2. kolo – pohovory s vybranými uchazeči*kami: v týdnu od 14. do 18. 2. 2022


Kvalifikační předpoklady:
• VŠ vzdělání
• praxe ve vedení týmu
• podrobná znalost divadelního provozu a produkce
• komunikativnost, organizační schopnosti
• znalost ekonomiky, managementu a marketingu divadla výhodou
• ochota učit se novým věcem a předávat znalosti a zkušenosti studentům DAMU

Požadované doklady:
• kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• strukturovaný profesní životopis,
• motivační dopis,
• reference,
• koncepce řízení a dalšího rozvoje divadla DISK v oblasti provozu, fundraisingu, marketingu a dramaturgie

Způsob předkládání přihlášek:
do 31. 1. 2022 písemně v jednom vyhotovení na adresu:
AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU - ds DISK“

Pracoviště: Divadelní studio DISK, fakultní divadlo DAMU, Karlova 26, Praha 1

Pracovní pozice: Ředitel/ředitelka ds DISK

Úvazek: 1,0

Datum nástupu: 1. 9. 2022, nebo dle dohody dříve

Trvání pracovní smlouvy: na dobu určitou 3 roky s možnosti prodloužení

Platové podmínky:
• 10. třída dle vnitřního mzdového předpisu AMU 
• příplatek za vedení
• osobní příplatek dle pracovních výkonů
• 13. plat
• 5 týdnů dovolené
• sick days a další benefity dle platné kolektivní smlouvy


Termíny konzultací se stávající ředitelkou ds DISK: úterý 14. 12. 2021 v 16.00 a ve středu 5. 1. 2022 v 15.00 hodin v divadelním studiu DISK, Karlova 26, Praha 1. Svou účast na vybraném termínu, prosím, potvrďte na e-mailu tereza.sochova@divadlodisk.cz.
.