Zpráva

Malé inscenace Východočeského divadla
[6.10.2010]
Významnou novinkou pardubického Východočeského divadla bude v letošní sezóně cyklus scénických čtení „malých inscenací“ – Malé inscenace na Malé scéně, v jehož rámci se divákům představí několik pozoruhodných textů současné dramatiky. VČD chce tak rozšířit divácké povědomí o pestrosti aktuálních tendencí v divadelním světě. Zároveň chce nabídnout stále oblíbenější divadelní formu scénického čtení, která se v divadlech po celém světě objevuje čím dál častěji a získává si stále více příznivců, a to jak ze strany autorů a tvůrců, tak diváků. Herci zpravidla nesedí při čtení jen u stolu, ale po několika zkouškách naznačí také režijní řešení situací, hrají s texty v prostoru. Jedná se tedy o velmi živou scénickou formu, která se někdy také nazývá „scénická skica“ – VČD však volí označení „malá inscenace“, neboť většinu rysů standardní inscenace bude mít (náznak scény, hudební složka a podobně).

Dramaturgický výběr bude zaměřen především na exkluzivní žhavé novinky, které dosud v českých divadlech nebyly uvedeny, a na hry, které patří k tomu nejlepšímu z posledních let a pozornému pardubickému publiku by neměly uniknout. Směřuje také k tématu letošní sezóny Temperamenty a bude i jinak navazovat na stávající repertoár divadla. Na úvod cyklu byla zvolena hra švédského dramatika Henninga Mankella Antilopy (poprvé 11. října).