Zpráva

4 dny politického divadla Feste v NoD
[23.5.2011]
Divadlo Feste se po čtyřech letech vrací do experimentálního prostoru NoD, kde od 28. do 31. května připraví přehlídku několika částí svého projektu Identita. V roce 2007 zde uvedlo svou vůbec první premiéru Identita 1: Náš islám. Inscenace, která byla Divadelním ústavem vybrána, aby prezentovala za ČR projekt Evropské komise Evropský rok mezikulturního dialogu 2008, se hraje dodnes. Divadlo Feste se po čtyřech letech vrací na „místo činu“, aby v NoD pražským divákům představilo jak svůj aktuální repertoár, tak i novou, jubilejní desátou inscenaci v této dramaturgické linii.

Divadlo Feste je autorské divadlo, které se společensky angažuje cíleně a dlouhodobě, což je v kontextu ČR ojedinělé. Usiluje o rozvoj otevřené občanské společnosti a při své tvorbě se opírá o výzkumy a odborné rešerše daných společenských témat. Hledá vždy novou cestu ke specifickému divadelnímu ztvárnění (dokumentární, pohybové, cross-over, činoherní divadlo, improvizace).

Dramaturgickou nití, která podněcuje výběr témat jednotlivých projektů, je IDENTITA - TOTOŽNOST ČLOVĚKA v našem životním prostoru. Neustálým hledáním identity člověka či společenské skupiny chce Divadlo Feste přispět jednak k uchovávání paměti, druhak k hledání aktuálních momentů, které mají vliv na podobu paměti budoucí.

Během přehlídky budou uvedeny: Identita 4: Havel píše Husákovi, Identita 7: HazArt, Identita 8: Dr. Emil Hácha, Identita 9: Pásla koně na balkóně, Identita 10: OTE© (premiéra).