Blog uživatelů i-divadla

Divadla, ceny lístků, výše dotace - 2. část
vydáno: 23.4.2023, Rejpalka

Vzhledem k tomu, že nejblíže mému bydlišti jsou divadla v Praze, často se setkávám s negativním reakcemi na úroveň inscenací a ceny vstupenek v Hudebním divadle v Karlíně. Hudební divadlo v Karlíně je divadlo zřizované městem Prahou a je dotované.  Jak jednotlivá divadla hospodaří si můžete ověřit sami. Divadla většinou na svých webových schránkách zveřejňují výsledky hospodaření, obvykle pod názvem výroční zpráva nebo zpráva o činnosti.

Každé divadlo se k této zprávě staví jinak, dle detailů, které zveřejňují. Jako diváka mě například zajímá počet diváků vs počet představení, nákladovost inscenace (licence, stavby, kostýmy atp) a následně náklady na realizaci (tedy faktické uvedení na scéně). 

Médii nedávno proběhla zpráva, že město Ostrava přispívá cca 2660 Kč na jednu vstupenku Národního divadla Moravskoslezského (zdroj: zastupitel Radim Ivan) a vyvolala poměrně silné reakce. Většina lidí si totiž neuvědomuje, že divadla zřizovaná obcemi mají zaměstnance a to i z řad umělců. A za zaměstnance musí divadlo platit nejen mzdy, ale také sociální a zdravotní pojištění, což nejsou malé položky. Samozřejmě se na rozpočtech nemalou měrou podílí i zvýšené ceny energií.

V HDK pak tuto povinnost obešli tím, že v zaměstnaneckém poměru mají pouze technický personál a umělci jsou najímáni na jednotlivé kusy. DJKT Plzeň, Městské divadlo Brno a Národní divadlo Moravskoslezské, jsou pak divadla se stálým souborem. Primárně tedy do inscenací obsazují svoje zaměstnance. 

Cenotvorba je pak u většiny divadel konstantní, inscenace jsou naceňovány dle oblíbenosti a umělecké náročnosti. V Plzni se pak objevil pokus o “dynamické naceňování” u posledních představení Elisabeth, což naštvalo nejednoho sklaního fanouška. Obecně také platí, že ceny za vstupenky jsou vyšší u muzikálu, který pak de facto re-dotuje činoherní představení, kde jsou signifikatně nižsí a návstěvnost obvykle také.

A teď již čísla - rozpočty na jednotlivá divadla, sumy dohledatelné z veřejných zdrojů.

Hudební divadlo Karlín Praha - 209 milionů Kč 

Městské divadlo Brno - 405 791 tisíc Kč 

DJKT Plzeň - 277 540 tisíc Kč 

Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava - 435 507 tisíc Kč

U DJKT, MdB a HDK je možné, že mohou dostat následnou dotaci od příslušného kraje nebo od Ministerstva kultury. Na webu NDM je uveden rozpočet bez detailů od koho peníze pocházejí. Vzhledem k částce předpokládám, že jde o rozpočet konečný. U DJKT jsem viděla konečné číslo 320 milionů Kč, ale vzhledem k tomu, že divadlo tuto částku nezveřejnilo, pracovala jsem s údajem uvedeným na webu zřizovatele, tedy rozpočtu města Plzeň.

Toto číslo není výše dotace. Tu se obvykle dozvíte až zpětně a to právě z výročních zpráv o hospodaření. Za MdB za rok 2022 to bylo 267 454 tisíc Kč, HDK 77 217 560 Kč.

Obecně tedy platí, že dle zákona máme právo vyžádat si informace o jednotlivých představeních, nákladech atp. Pozor, vzhledem ke směrnici GDPR pak nebudou sděleny platy jednotlivých zaměstnanců, maximálně jejich platová třída. Orientační částku si pak můžete ověřit dle tabulek, které jsou veřejně přístupné na internetu.


Poznámka: Dynamic pricing neboli dynamické naceňování se používá hlavně na americké Broadwayi, kde se ceny vstupenek na populární představení mění podle zájmu publika. Algoritmus většinou vypočítá cenu, která je mnohem vyšší, než “startovací” pevně dané ceny. Díky dynamickým cenám se pak ceny např. muzikálu vstupenek na muzikál Hamilton šplhaly do výše přes tisíc dolarů

O cenách v zahraničí a na Broadwayi zase příště. 

 

Zdroje: 

https://www.praha.eu/file/3532870/R_46412_Material_do_Rady_HMP___PDF_eBook_Tisk_c.R_46412_verze_1._1__NEVEREJNE___TED_.pdf

https://www.mdb.cz/upload/File/info/MDB_NR%202023_s_dolozkou.pdf

https://www.plzen.eu/Files/MestoPlzen/web2018_obcan/urad/verejne_dokumenty/rozpocet/221222_Schvaleny_rozpocet_mesta_Plzne_2023_strednedoby_vyhled_rozpoctu_2024_2026.pdf

https://www.hdk.cz/uploads/hdk/komentar-hospodareni-2022.pdf

https://mdb.cz/upload/File/akce/report/zprava_o_cinnosti_za_rok_2022.pdf


Další články tohoto uživatele na blogu


Komentáře k tématu bloguPřidat komentář

Přidat komentář

Emanuel Flame (24.4.2023, 21:42:53)  reagovat
Dotace HDK
Dotace a rozpočet je rozdíl... O výši dotace není v odkazovaném dokumentu ani slovo.
rejpalka (27.4.2023, 09:15:46)  reagovat
Re: Dotace HDK
Máte pravdu, upraveno.