Divadelní „bobík“ roku 2016 - výsledky

Redakce uděluje anticenu divadelní „bobík“ roku 2016 všem nominovaným:

 

 grantová komise HMP (Vlastimil Ježek, Daniel Přibyl + spolupracující hodnotitelé)

...za programovou likvidaci Centra východní dramatiky přidělením pouze „grantu na dožití“, což vedlo
k paralyzování činnosti jednoho z dramaturgicky nejprogresivnějších tvůrčích týmů pražské scény
- Divadla Company.cz. Jakož i za dehonestující vyjádření, které GK uvedla jako zdůvodnění svého
návrhu. Postoj GK je o to podivnější, že zároveň pravidelně navrhuje ne nevýznamný grantový příspěvek
i ryze komerčním scénám nebo soukromým osobnostním divadlům. K celé kauze se přidala bezradnost
Odboru kultury magistrátu hl. m. Prahy, co si počít s náhle uvolněným prostorem Divadla Komedie.

 Petr Hruška, ředitel Divadla Na Prádle

...za provozní stagnaci dlouhodobě propachtovaného unikátního divadelního prostoru, jehož využití
či umělecké ambice dosáhly minima. Za utlumováním programové náplně často stojí nevstřícně
nastavená politika pronájmů pro soubory, které hledají rezidentní prostor.

 


Odůvodění vyjadřuje stanovisko redakce.