Eva Kantůrková

v minulosti: Pidivadlo

Volby

Neaktuální inscenace (1)

inscenace, u kterých byla autorem nebo spoluautorem:

PidivadloEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.