Jiří Pazour


Volby

Neaktuální inscenace

inscenace, u kterých byl autorem nebo spoluautorem:

Divadlo Ungelt


inscenace, na kterých se podílel jako tvůrce:

Hudba

Divadlo Viola

Divadlo UngeltEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.