Marian Škorvaga


Volby

Aktuální inscenace (3)

inscenace, ve kterých účinkuje:

Divadlo Kámen

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Režie

OLDstars [H2O - bytové divadlo]



Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.