Michal Caban

v minulosti: Studio DVA divadlo

Volby

Neaktuální inscenace (1)

inscenace, u kterých byl autorem nebo spoluautorem:

Studio DVA divadlo


inscenace, na kterých se podílel jako tvůrce:

Režie

Studio DVA divadlo

Choreografie

Studio DVA divadlo



Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.