Michal Kříž


Volby

Aktuální inscenace (2)

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

...připravované inscenace...

Pohybová spolupráce

Divadelní spolek Posun [Divadlo Kolowrat]

...aktuálně uváděné inscenace...

Light design

420PEOPLE

  • Panthera  (prem.: 10.9.2019, poslední uvedení: červen 2022)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.