Paul von Schönthan


Volby

Neaktuální inscenace

inscenace, u kterých byl autorem nebo spoluautorem:

Městská divadla pražská [Divadlo ABC]Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.