Rita Góbi


Volby

Aktuální inscenace (2)

inscenace, ve kterých účinkuje:

Alfred ve dvoře

Studio ALTA

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Choreografie

Alfred ve dvoře

Studio ALTAEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.