Vladimír Fanta


Volby

Aktuální inscenace (2)

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Pidivadlo

Divadlo Polárka
Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.