Z tiskových konferencí

Čí je to město?
vydáno: 6.9.2011
V nadcházející divadelní sezoně, jejímž základním mottem je otázka „ČÍ JE TO MĚSTO?“, uvede Divadlo Na zábradlí celkem pět titulů, z nichž čtyři budou uvedeny vůbec poprvé.

Pojmenování sezony vzniklo v souvislosti s výstavou, která se uskutečnila v březnu tohoto roku v Karlin studios pod kurátorským vedením Milana Mikuláštíka. Výstava se zabývala urbanizací Prahy, ale i pasivitou, dezinformovaností veřejnosti či netransparentností prodeje pozemkům developerům. Umělecký šéf DNz David Czesany říká: „Jak asi víte, sezony v Divadle Na zábradlí se snažíme tematizovat a pojmenovávat. I my se společně bavíme o různých problémech Prahy, jeden z nich se vlastně dotýká i existence našeho divadla nebo podobných kulturních stánků. Nejsme asi sami, kdo má pocit, že centrum Prahy je spíše nepřátelská zóna než místo k žití, ...a tak nějak nás to hnalo k tomuto tématu. Divadelní sezona 2011/12 v Divadle Na zábradlí navazuje na zmíněnou výstavu, ale obecněji a v širších souvislostech. Název výstavy nás zaujal natolik, že jsme si jej s dovolením vypůjčili. Hledáme město – jako místo spolužití různých skupin lidí, různých osudů a různých životních příběhů. Město, které je někým řízené, ale z vůle lidí, kteří v něm žijí. Město, které není odcizeným a nepřátelským územím. Město jako domov, který má vizi. Téma jsme se snažili uchopit na několika frontách...“

Ivana Slámová, David Czesany, Doubravka Svobodová
dramaturgyně Ivana Slámová, režisér a umělecký šéf DNz David Czesany, ředitelka DNz Doubravka Svobodová


První premiérou bude hra Jiřího Pokorného Domov můj v režii právě Davida Czesanyho. „Myslíme si, že Jiří Pokorný je jeden z nejlepších současných českých dramatiků. Navíc je s Divadlem Na zábradlí velmi spjatý, proto jsme ho požádali o napsání hry na dané téma. Vznikla hra o bezdomovcích, o sociálním vyloučení.“ Do hlavních rolí jsou obsazeni Jiří Ornest, Zdena Hadrbolcová, Pavel Liška a Leoš Noha. Jedná se o komedii, která vypráví, jak snadné je stát se bezdomovcem, o sociální inteligenci i sociálním státě. Světová premiéra je naplánována na 21. října 2011.

Na listopad Divadlo Na zábradlí připravuje inscenaci Kolonie. Text, který je volně inspirován neblahým osudem kolonie Buďánka v pražských Košířích, napsala na motivy Grahama Greena Lucie Ferenzová.

Na začátku roku 2012 se na jeviště divadla vrátí Václav Havel, tentokrát jako autor. Jeho hra Asanace v režii Davida Czesanyho bude mít premiéru 13. ledna. Havlova tragikomedie z konce 80. let kritizující byrokratickou aroganci a ničení přirozeného lidského světa je silně nadčasová a bohužel má co říci i dnes.

V březnu si na své přijdou příznivci režiséra Jana Nebeského. Světovou premiéru bude mít původní divadelní text Denně, který vznikne během zkoušení a bude inspirován českým tiskem. Co se opravdu skrývá v novinách, čteme-li je jako knihu, jako filosofický dialog dne, jako zprávu, o které máme přemýšlet a která se nás má bytostně týkat?

Poslední premiérou sezóny budou Cantos Ezry Pounda v režii Miroslava Bambuška. Scénická báseň osamělého intelektuála ve věži vysoko nad městem. Tato kontroverzní osobnost, básník a intelektuál ve snaze „napsat ráj“ dospěl až k adoraci fašismu. Režisér podrobí Poundovy texty, z nichž některé budou poprvé přeloženy do češtiny, své básnické vizi, aktualizaci a znovuotevře otázku výsostného intelektuála v komunikaci s totalitním režimem a politickým systémem vůbec.

Kromě premiér má divadlo připravený i doprovodný program, a to fotografické výstavy v Café baru DNz, které se vztahují k městu. Prvním z řady fotografů, který představí své práce je člen hereckého souboru DNz Igor Chmela. (Na fotografie Igora Chmely, který mimo jiné fotografuje i unikátní camerou obscurou vyrobenou z krabičky od sirek, se ve foyer divadla určitě podívejte, doporučujeme!)
Dalším lákadlem pro diváky budou sobotní večery, v nichž různí rodilí Pražáci zprostředkují svůj pohled na proměny čtvrtí, ve kterých vyrostli. Prvním bude v září architekt a herec David Vávra, jehož tématem je pražská čtvrť Braník. V dalších měsících se můžete těšit na Petra Čtvrtníčka, Vlastu Třešňáka nebo Zdenu Hadrbolcovou.

Zdena Hadrbolcová
Zdena Hadrbolcová


Po celý rok budou pokračovat pravidelné prohlídky zákulisí divadla pro veřejnost a střední školy. V této sezoně jsou zaměřené na jednotlivé divadelní profese. Vždy bude přítomen vybraný umělecký pracovník, který návštěvníky svou profesí provede. Nyní v září se průvodkyní stane Katarína Hollá za kostýmní výtvarníky. Následovat bude seznámení s obory, jako jsou například režie nebo dramaturgie.

V sezoně 2011/12 bude také pokračovat projekt Eliadova knihovna nové generace, který je zaměřený na objevování nových talentů. Všechny zde vzniklé inscenace budou na ústřední téma divadelní sezóny „Čí je to město?“. Divadlo spolupracuje na tomto projektu s DAMU, HAMU, FAMU a Pražskou konzervatoří. A mimo jiné zde vznikají i pohádky pro náročné děti. Mladým umělcům divadlo pomáhá malou finanční částkou, ale hlavně tím, že mají prostor, kde můžou zkoušet, hrát a využít celého zázemí divadla. „První premiérou bude v září Ionescův Nosorožec, v režii Adama Ruta, který je čerstvým absolventem DAMU a je to jeden z největších talentů poslední doby,“ zdůraznila ředitelka Divadla Na zábradlí Doubravka Svobodová.

Na otázku, jak se vyvíjí situace okolo transformačního procesu divadelních scén zřizovaných hlavním městem Prahou, ředitelka odpověděla pokrčením ramen: „Momentálně je vše „zmraženo“. Transformace se zatím odkládá, ale jsou to informace z kuloáru. Údajně by měly být pouze rozjety rekonkurzy na posty ředitelů divadel. Takže vše nasvědčuje tomu, že sezona 2011/2012 by měla být dokončena bez statutárních změn.“

-sar- -mys-