Z tiskových konferencí

Divadelní „sampler“ Jan Klata v Divadle pod Palmovkou
vydáno: 24.1.2018
Nestává se často, aby v českém divadle režíroval někdo z první evropské ligy. To, co se zdálo nepředstavitelné, i s ohledem na setrvávání na provinční pozici (grantová politika je v tomto ohledu slepá), mění rázným tahem pražské Divadlo pod Palmovkou. Jeho ředitel Michal Lang využil svých kontaktů s polským prostředím a přizval ke spolupráci významného polského režiséra evropského formátu Jana Klatu. Velkou roli sehrál i perfektně dramaturgovaný festival PALM OFF FEST, který každoročně nabízí možnost setkat se s tvorbou divadel ze středoevropského prostoru. V roce 2016 se právě v rámci tohoto mezinárodního festivalu představila jeho inscenace Ibsenova Nepřítele lidu (Stary Teatr v Krakově). „Byli jsme tehdy vaším publikem úžasně přijati, poznal jsem také, jak se v Divadle pod Palmovkou pracuje, a tak k úvaze o další spolupráci nebylo daleko. Zkoušel jsem s herci od Madridu po Moskvu, ale v Praze kupodivu ještě ne,“ usmívá se Jan Klata. S jeho tvorbou jsme se mohli setkat i na festivalu Divadlo Plzeň (Hamlet z německé Bochumi, Hra o matce a vlasti – Teatr Polski ve Vratislavi, Oresteia – Stary Teatr v Krakově). Má na svém kontě více než čtyřicet inscenací režírovaných v Polsku, Rakousku, Rusku (MCHAT) a Německu. Jeho inscenace hostovaly na festivalech po celém světě.

režisér Jan Klata
režisér Jan Klata


Režisér Jan Klata s herci Divadla pod Palmovkou nazkoušel poměrně málo uváděnou hru Williama Shakespeara Measure for Measure, v českém překladu Martina Hilského ji známe pod názvem Něco za něco (mohli jste se setkat také s dalšími názvy, jako Půjčka za oplátku či Veta za vetu nebo Oko za oko). Hra bude uvedena v jeho vlastní úpravě; Jan Klata je totiž znám svým osobitým přístupem ke klasickým textům, nebojí se ani citací popkultury. Jeho výklady reflektují aktuální problémy společnosti a světa. Sám vnímá režii jako „divadelní samplerství“ – přistupuje k ní podobným způsobem, jakým k hudbě přistupuje DJ. Klatovy inscenace jsou vždy společensky a politicky angažované, a proto často vyvolávají diskuze, kontroverze a skandály. Jeho tvorba vzniká na základě klasických divadelních textů, které však výrazně upravuje. Inscenuje však i texty nové dramatiky či vlastní autorské divadelní texty.

Ředitel Divadla pod Palmovkou, Michal Lang, k hostování Jana Klaty říká: „Myslím, že je důležité, aby i u nás, tak jako je běžné v jiných velkých městech našeho kontinentu, pracovali zahraniční režiséři evropského významu. Jan Klata bezpochyby takovou osobností je a jsem moc rád, že přijal moje pozvání režírovat u nás. Myslíme si, že je správné, aby náš kontakt s divadelní Evropou se prohluboval a aby nešel jen cestou festivalů, ale i přímou prací v divadlech. Potkávají se tak různé kultury, přináší to střet pohledů na divadlo a samozřejmě nové impulzy. I nás to může přinutit k vybočení ze stereotypů.
Chtěl jsem, aby 70. sezona Divadla pod Palmovkou byla opravdu výjimečná a účast Jana Klaty, doufám, potvrzuje, že Divadlo pod Palmovkou se zařadilo mezi výrazné a progresivní scény, s nimiž je nutné počítat.“


ze zkoušky inscenace ...Jan Hušek v roli Claudia
ze zkoušky inscenace ...Jan Hušek v roli Claudia


Režisér Jan Klata si do Prahy přivezl svůj nejužší tým spolupracovníků, kterými jsou scénografka, kostýmní výtvarnice a light designérka Justyna Łagowska a uznávaný polský choreograf (jinak také režisér) Maćko Pusak.

Netřeba dlouho chodit kolem horké kaše, ta hra není častým hostem na jevištích, protože je nepříjemná, pichlavě přímočará a také její výpověď jde tou nejkratší cestou k drsnému popisu světa, ve kterém se vše odvíjí od počtů má dáti – dal, kde moc je zneužívána a korupce vládne prostě všude. A intrikuje se, zločinci se vykoupí, tresty se odkládají…
„Čtyři sta let stará hra nastoluje zásadní témata lidské existence, morálky, kterou všichni kážou, ale nikdo se jí neřídí. Hlavní postavou hry je kníže Vincentio, vládce Vídně, ve které už čtrnáct let i přes přísné zákony bují smilstvo, prostituce a další neřesti. Vincentio určí na čas svým zástupcem šlechtice Angela a v převleku za mnicha pozoruje, jak se tomuto vyhlášenému strážci mravnosti a čistoty podaří nastolit pořádek. Angelo zklame a začne svoji moc zneužívat...,“ přibližuje zápletku hry dramaturgyně Iva Klestilová.

ze zkoušky inscenace ...Tereza Dočkalová v roli Isabely
ze zkoušky inscenace ...Tereza Dočkalová v roli Isabely


„Shakespeare je pro mě zásadní autor. Potýkal jsem se s ním už několikrát,“ říká Jan Klata. „Myšlenka uvést náročný a tajuplný text Něco za něco vzešla ze vzájemné debaty s vedením a dramaturgií divadla. I znalci díla Williama Shakespeara se vyjadřují ve smyslu, že tento text je problematický. Možná je to výraz bezradnosti nad tím, co je v něm obsaženo. Nefunguje v ní dobový humor, ten je silně vztažený k místu „kolem divadla Globe“, musíte ho hledat jinde. Není to tragédie ani komedie, je to hra rychlých a překvapivých změn. V tom je tato hra velmi současná, stačí se podívat na politický vývoj v Evropě; taky nevíte, jestli se máte smát, nebo plakat. U Shakespeara nemusíte nic aktualizovat, je to příběh o světě, který je natolik liberální a zároveň zkorumpovaný, že sám neví, co s tou rozvolněností udělat. Je to příběh o lidech, kteří v marném světě žijí, a nesouhlasí s ním. Budeme hrát o neschopnosti poradit si s vlastní svobodou, o zaujímání radikálních postojů. Shakespeare přesně vykresluje svět, v němž máme tolik možností volby, že si nevybereme nic, a pokud ano, vybereme si to nejhloupější. K tomu se přidává typická shakespearovská otázka, zda-li je možné takový svět opravit nebo dokonce silou změnit lidi v anděly. Hra pojmenovává liberální konformismus a tíhnutí ke zlu, zatímco to podstatné pak proklouzává mezi prsty.“

Jan Teplý okomentoval svou postavu: „Angelo se dostane k moci a najednou má pocit, že může realizovat úplně všechno, co se mu děje v hlavě. Vidím v tom velké téma a pojmenování toho, co si někteří dovolují, když uvěří ve vlastní výjimečnost a zmocní se jich potřeba kázat druhým.“

ze zkoušky inscenace ...Jan Teplý (Angelo) a Tereza Dočkalová (Isabela)
ze zkoušky inscenace ...Jan Teplý (Angelo) a Tereza Dočkalová (Isabela)


(Náročné) zkoušení s Janem Klatem je pro soubor Divadla pod Palmovkou nezaplatitelná zkušenost (tak to pojmenovala Tereza Dočkalová).

Bude tato Klatova inscenace odpudivá? Tuto otázku se nikdo neodvážil položit - až si ji polský host položil sám, protože jsou za ním přece ty „skandály“. „Ano, odpudivá bude,“ usmívá se. Podle Klaty se však nepříjemnost této hry skrývá v textu samém, on k tomu ani moc nepřispěje.
„Bude to Shakespeare, který mluví sice dnešním jazykem, ale ne za cenu, že bychom něco z Shakespeara popřeli nebo si to nějakým způsobem znásilňovali,“ prohlásila Tereza Dočkalová.

.....
foto: Michal Novák