Zpráva

Chceme si ještě porozumět? Divadlo X10 uvede premiéru autorské inscenace Jeskyně slov.
vydáno: 17.6.2020
Divadlo X10 pokračuje ve spolupráci s talentovanými tvůrci nastupující umělecké generace. Druhou červnovou premiérou bude autorská inscenace Jeskyně slov, kterou připravuje student režie Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU Štěpán Gajdoš.

Pro mladého režiséra tvořil původní impuls k této inscenaci samotný prostor Divadla X10, jeho nezaměnitelná atmosféra a specifické akustické možnosti. Nedivadelní sál tedy inspiroval tvůrce k divadelní výpovědi o možnostech komunikace mezi hledištěm a jevištěm, mezi lidmi navzájem, mezi postavami divadelní hry, ale také mezi člověkem a zvířetem.

Název Jeskyně slov sice odkazuje k jedné básni Vladimíra Holana, ale z jeho veršů v inscenaci nic neuslyšíme. Jeskyně, kterou podle režiséra Gajdoše podzemní betonový prostor Divadlo X10 připomíná, je symbolem prastarého místa, ve kterém slovo možná vzniklo při kreslení jeskynních maleb jako zaříkávadlo, jako nástroj nebezpečnější než ostrý oštěp. „Tuto myšlenku jsme převzali ze Šrámkovy stati Chvála jazyka,“ vysvětluje dramaturg inscenace Ondřej Novotný a dodává: „Inscenace upozorňuje na fakt, že mezi námi existuje celá řada komunikačních bariér. Někdy máme při rozhovoru s člověkem pocit, že hovoříme s jiným živočišným druhem a že komunikace není možná. Na odstranění komunikačních bariér musíme ovšem neustále pracovat, jinak jsme ztraceni.“

V inscenaci zazní slavná balkónová scéna z Romea a Julie, a to hned několikrát. Seznámíme se také s výzkumem, jehož cílem bylo navázat komunikaci s jiným živočišným druhem. Inspiraci našli tvůrci i v hereckých cvičeních a antické rétorice. Jedná se tak o pestrou, ale přitom kompaktní a organickou sloučeninu, jejímž výsledkem je dynamická úvaha nad významem slova v dnešním světě a obrana smysluplné a kultivované lidské řeči.

zdroj zprávy: Barbora Koláčková