Zpráva

Inscenace reflektující kolektivní nevědomí
vydáno: 2.10.2022
Divadelně-hudební koláž Krajina Zaječí vznikla na základě spolupráce nezávislých umělců, ze které se na popud performera, tanečníka a režiséra Vladimira Benderski a herečky Zdeňky Brychtové zrodila umělecká skupina Zaječí. Tvůrci se dlouhodobě pohybují na poli autorské nezávislé divadelní tvorby a soudobé vážné hudby.

V inscenaci se střetávají dvě metaforické roviny – jedna zahlcujícího materiálna, druhá transcendentní magie. Do procesu tvorby zapojili tvůrci metody arteterapie ke zkoumání obsahu osobního a kolektivního nevědomí. Tyto obsahy a témata vyjevují, zviditelňují a zvědomují aktuální stav a zájem nevědomí dané tvůrčí skupiny, generují texty a obrazy, zviditelňují vztahy, jsou mostem ke kolektivnímu nevědomí diváků a všech účastníků divadelního rituálu. Vzniklé básně a snové motivy jsou zakomponovány do příběhu o smrti blízkého člověka. Vše v doprovodu soudobé vážné hudby, která vrcholí skladbou estonského minimalisty Arvo Pärta v podání klavíristy Jana Ptáka a houslistky Adély Macháčkové.

Inscenace nepřímo navazuje na vznik dvou moderních oper vytvořených pro festivaly NODO 2016 (Táhlý zvlněný pohyb podélného předmětu; Petr Cígler) a NODO 2021 (Hibiki, hibiki, vzhmoť; Marek Keprt) v rámci Ostravských dnů nové hudby.

Krajina Zaječí – magická projížďka po nebi, kde vše končí a zároveň začíná
Texty původní: Zdeňka Brychtová, Vladimir Benderski, Lenka Chadimová, Lucie Zachovalová;
Texty vypůjčené a citované: Petr Odo Macháček, Igor Sirota, Ayn Randová, Robin S. Sharma, Pavel Kolář;
Scénář, režie, dramaturgie, scénografie: Zdeňka Brychtová, Vladimir Benderski;
Hudba původní: Jan Pták; závěrečný 8 minutový koncert: Arvo Pärt;
Pohybová spolupráce: Johana Panenková;
Účinkují: Lenka Chadimová, Lucie Zachovalová, Marian Škorvaga, Jan Pták, Adéla Macháčková.
Premiéra se uskuteční 11. října v 19:30 v Divadle Kámen. Další reprízy 12. října, 9. a 10. listopadu.
Více včetně rozhovoru s tvůrci na www.divadlokamen.cz.


-----

O Zaječí, z.s.
Vladimir Benderski a Zdeňka Brychtová založili uměleckou skupinu Zaječí v lednu 2022 za účelem vytvoření autorské divadelně-hudební poetiky, která při procesu tvorby využívá arteterapeutických cvičení ke zkoumání osobního a kolektivního nevědomí. Dvojice čerpá z teoretických i praktických poznatků švýcarského lékaře, psychiatra a psychoterapeuta Carla Gustava Junga. Dvojice chce na principu propojování s minimalistickým divadlem, moderní vážnou i populární hudbou, poezií, pohybovým divadlem a divadelním rituálem stavět svou další činnost a vytvářet multižánrové projekty ve spolupráci s různorodou skupinou nezávislých tvůrců a hudebníků. Nyní spolupracuje s herci a tvůrci, jako jsou Lucie Zachovalová, Lenka Chadimová, Jan Pták, Marian Škorvaga, Johana Panenková, Josef Wiesner, Martin Falář a další. Aktuálně působí jako hostující skupina především v Divadle Kámen v Praze.


zdroj zprávy: Zdeňka Brychtová