Zpráva

Pohádková inscenace o přáních, fantazii, lásce a snech, jež se mohou stát skutečností, když...
vydáno: 14.6.2014
26.6.2014 od 10 hod. v Divadle Horní Počernice pod hlavičkou zájezdové divadelní scény Divadlo POHÁDKA proběhne premiéra autorské inscenace Dřevěná víla. Inscenace je magisterským absolventským představením Andrey Waidingerové – HAMU, obor pantomima.

V inscenaci Dřevěná víla ožívá neobyčejně obyčejný příběh, ve kterém se setkává několik divadelních technik - od klasické činohry, přes zpěvohru, pohybové divadlo, pantomimu až k černému divadlu. Výpravná malovaná scéna a kostýmy umocněné luminiscenčním prostředím, srozumitelný příběh a řada melodických písniček, to je už jen výčet ověřených praktik tvorby Divadla POHÁDKA Praha.

Divadlo POHÁDKA Praha je profesionální zájezdová divadelní scéna – založena hercem, režisérem a principálem Tomášem Kraucherem v roce 1990 - jejíž repertoár je určen pro děti a mládež. Od roku svého založení, uvedl soubor 45 původních divadelních inscenací rozličných žánrů - od pohádkových kabaretů, přes scénická leporela, alternativní formy scénického projevu, černé a luminiscenční divadlo - ale především v klasické činohře.

Hlavním znakem tvorby inscenací Divadla POHÁDKA je její poetika a pestrost inscenačních prvků, důraz na kvalitní text, silný příběh a vyrovnanost všech jevištních složek. Systematická snaha o kvalitní divadelní tvorbu „syntetického divadla“ pro nejmladší publikum – inscenace spojují divadelní styly a žánry (činohra, hudební a výtvarné divadlo, klasika i moderní inscenační proudy, divadlo poezie). Akcentovány jsou tituly, jež jsou součástí školní výuky: estetická a hudební výchova, literatura (spolupráce se školami všech stupňů).

Soubor Divadla POHÁDKA - volné herecké sdružení přátel divadla nejen pro děti – má na sebe vytříbené požadavky neboť: „Divadlo pro děti chce především herce. Herce, kteří se dokáží divákům přiblížit a komunikovat s nimi. Herce, kteří dokáží poznat, kdy divák ztrácí pozornost a umí jej zpět vtáhnout do děje. Herce - lidi, kteří chtějí pro děti hrát! Ne jenom kvůli platu, protože zkrátka nějakou práci dělat musí, ale pro chuť z vlastního hraní.“ Říká zakladatel a principál Divadla POHÁDKA Praha Tomáš Kraucher.

Andrea Waidingerová je studentkou magisterského studia na HAMU, obor pantomima. O inscenaci Dřevěná víla říká: „Závěr studia mi ukládá vytvořit magisterské představení. K tomuto jsem přizvala soubor zájezdové divadelní scény Divadlo POHÁDKA Praha, se kterým jsem začala spolupracovat v září 2012, a protože jsem se ztotožnila s jeho poetikou. Rozhodli jsme se tak vytvořit inscenaci, ve které propojíme dosud v repertoáru používané divadelní styly s pohybovým divadlem. Zkrátka aby děti i dospělí nevnímali „mima“ pouze jako němého blázna na okraji světa jménem divadlo, ale aby ho brali jako rovnocennou součást divadla. Forma pohybu, kterou jsem pro inscenaci zvolila, se opírá o základy pantomimy. Mým cílem, je seznámit diváky všech věkových kategorií se světem pohybu a gest. Aby se v něm dokázali orientovat, aby ho dokázali přečíst, aby k němu našli cestu, bavilo je to a tím pádem pak vyhledávali pohybová a taneční představení. Díky spojení různých technik a žánrů divadla se nám podařilo vytvořit divadlo takové, jaké má být. Magické, snové a zároveň opravdové. Abychom nezapomínali, že všechny sny a přání se mohou uskutečnit, když...“