Zpráva

Premiéra inscenace, která parafrázuje Jóbův příběh a téma konfrontace člověka se svým údělem
vydáno: 7.6.2021
Umělecký soubor Tygr v tísni ve spolupráci s Divadlem Bufet uvádějí autorskou inscenaci Špatné zprávy, která v mnoha variacích parafrázuje starozákonní příběh o Jóbovi a její hlavní téma - konfrontaci člověka se svým údělem. Premiéra proběhne 15. června 2021 v Divadle VILA Štvanice, 1. repríza pak 16. června 2021 tamtéž.

Komorní inscenace se zabývá tématy nespravedlnosti, křivdy či odsouzení nevinných. Kromě biblického Jóba zachycuje také příběhy Piláta Pontského, Oscara Wilda či čtyř policistů, kteří v březnu 2020 zavraždili George Floyda. Dva herci, Petr Reif a Jiří Pěkný, během večera předvedou celkem osmnáct různých postav v devíti příbězích utrpení.

Duchovním autorem projektu je režisér Jan Kačena, jenž však kvůli fatální nehodě nemohl práci dokončit. Režii poté převzal Martin Falář, který je také autorem textu. Dramaturgie se ujala Marie Nováková.

„Naše současná společnost do velké míry staví na konceptu happy ending culture,“ říká umělecký šéf divadla Bufet a jeden z herců Petr Reif. „Řada lidi slepě spoléhá na to, že dostojí svým závazkům, hypotékám, spořením na studia svých dětí atd. a jakákoli Jobova zvěst zcela zásadně narušuje jejich životní perspektivy. Rok 2020 nám názorně ukázal, jak krátkozraké mohou být naše plány.“

Samotnou knihu Jób otevírá rozmluva Boha se Satanem. Bůh svolí, aby Satan zkoušel spravedlivého člověka a tak zjistil pevnost jeho víry v Boha. Zkoušený Jób nejprve Boha zatratí a prokleje jeho, sebe i život. Poté se mu však Bůh zjeví a předvede mu, že lidská existence a lidské chápání života je v rámci celého stvořeného světa v podstatě nicotné. Tíhu lidského údělu v inscenaci akcentuje i scénografie a light design Prokopa Vondrušky, která využívá zemitých a těžkých materiálů, jako je železo.

„Tento komplikovaný filozofický příběh nás staví před řadu otázek. Má Bůh právo Jóba zkoušet? Jaký je rozdíl mezi trestem a zkouškou? Je Jób skutečně tak spravedlivý? Jakou povahu má Satan? Co může člověk v takovémto světě - kromě zkoušek - očekávat?“ dodává dramaturgyně představení Marie Nováková.

zdroj zprávy: Zuzana Fuxová