Zpráva

Reakce DNz na článek v Hospodářských novinách
vydáno: 6.5.2010
REAKCE NA ČLÁNEK PETRA WEIKERTA „PRAHA VZKAZUJE DIVADLŮM: MUSÍTE ŠETŘIT“ (HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 5. KVĚTNA 2010)

Divadlo Na zábradlí je instituce financovaná z veřejných zdrojů a jeho posláním je iniciovat zrod nových a neověřených inscenací a projektů. V minulých letech vznikla z našeho popudu řada nových českých a slovenských her (tříletý projekt Československé jaro) a většinu titulů na repertoáru tvoří české nebo světové premiéry. Máme programy na vzdělávání dětí a mládeže, kam patří např. komentované prohlídky a dopolední představení za zvýhodněnou cenu. Je zřejmé, že očekávat nadstandardní soběstačnost je nepochopení činnosti DNz. Navíc je DNz jako příspěvková organizace Hl. m. Prahy vyloučeno z grantových řízení Ministerstva kultury ČR, městské části Praha 1 apod. a příspěvek Hl. m. Prahy je tak v současné době jediným z veřejných zdrojů.

Audit vycházel z informací, které příspěvkové organizace musí v pravidelných měsíčních intervalech zasílat Magistrátu Hl. m. Prahy. Že se politici neobrátili k jejich analýze na úřednický aparát Magistrátu, ale oslovili externí firmu, není zrovna návodem na úspory.

Audit byl navíc ze strany DNz i dalších organizací několikrát připomínkován, i přesto v něm zůstaly chyby. Např. celková možná denní kapacita Divadla Na zábradlí tvoří součet míst v hlavním a komorním sálu. Ze stavebních důvodů je bohužel paralelní hraní v sálech vyloučené. Přesto je výtěžnost sedadla takto spočítána.

Náklady na představení nejen spočítat umíme, ale dokonce je počítáme. Je to ekonomická nutnost, chceme-li udržet rozpočet vyrovnaný. Koneckonců i auditoři došli k závěru, že divadla nejsou černá díra.


zdroj zprávy: Divadlo Na zábradlí