Zpráva

Temná energie ovládne MeetFactory
vydáno: 2.5.2018
Mimo viditelný svět se nachází jakási prapodstata reality. Román Temná energie současné německé spisovatelky Juli Zeh bude poprvé adaptován pro divadlo. O dramatizaci a režii tohoto netradičního, žánrům vymykajícího se díla se postará Lucie Ferenzová. Inscenaci zabývající se pojetím času, mnohosvětovou interpretací a člověkem, jemuž je nabídnuto nepřeberné množství volby, uvede Divadlo MeetFactory v premiéře 14. května 2018.

Temná energie (2007, německy jako Schilf) popisuje svět, v němž se věda stala novou vírou. Vyprávění ze světa špičkových fyziků, který se točí kolem vraždy a její příčiny, působí zprvu jako tradiční detektivní příběh. Vražda se ale odehrává omylem, nedopatřením, a pachatel tohoto činu je vlastně čtenáři od první chvíle znám. Třeba právě tímto jde o „detektivku“ naruby, neotřele koketující s pravidly žánru. „Juli Zeh zachází s hranicemi mezi fikcí a realitou, mezi jistými fyzikálními teoriemi,“ glosuje Ivana Myšková román a situaci, kdy nás náhoda donutí zaujmout stanovisko a jednat, aniž bychom o to stáli, přičemž teoriemi je pak myšlena jednak teorie relativity, jednak kvantové teorie. Výhodou druhé jmenované je, že dokáže vysvětlit jevy, na něž je první krátká – čas, prostor a kauzalitu pojímá jako kategorie rozumu. Mnohosvětová teorie zprostředkovává pojetí, kde je vše možnost a záleží na úhlu pohledu pozorovatele.

V první divadelní adaptaci tohoto románu je kladen důraz na to, proč se vytrácíme do jiných světů, polemizujeme o způsobech existence a necháváme se uhranout nespočtem možností směrů života, a to na úkor bytí tady a teď. Ve světě, v němž je vše neuchopitelné zabezpečeno vědeckým pojmenováním, zároveň sledujeme víru v zázrak – detektivovo hledání důkazu vrahovy nevinnosti. „Jaký je svět, ve kterém žijeme, když je plný možností a každá má vlastní verzi v jednom žitém životě každého z nás?,“ pokládá si otázku Matěj Samec, dramaturg a umělecký šéf Divadla MeetFactory. Taková témata v adaptaci bude reflektovat Lucie Ferenzová (Malina, Nespavost, Za noci našeho bytí aj.), která už během studií v Divadle Disk s Matějem Samcem mimo jiné adaptovala předchozí spisovatelčin počin Hráčský instinkt. K aktuální dramatizaci si přizvali herce Kristýnu Frejovou, Jakuba Gottwalda, Michala Balcara a Markétu Dvořákovou. Poslední jmenovaná, jinak polovina hudební skupiny LO/VE, se inscenaci zároveň stará o hudební doprovod.

Zápletka je tedy očividná. „Vražda (…) vyvolává otázky týkající se morální zodpovědnosti za vlastní činy,” píše v doslovu knihy Veronika Jičínská. Dotýká se „pojmu viny (nese vinu i ten, kdo nemůže být právně potrestán?), zásadního neporozumění, problémů v komunikaci mezi lidmi a z nich vyplývajících tragických, dokonce groteskních omylů.“ Žánr je pro Juli Zeh prostředkem pro sdělení něčeho obecného. A v jednoduchosti smysl inscenovaného? Tázat se, zda obětování kariéry kvůli zdánlivě snadnému řešení – partneru, rodině – je k plnohodnotnému životu dostačující.

Půjde o zvláštní detektivku, takovou, v níž se možná dějí zázraky, v níž je snad možné odčinit vinu, změnit své činy a dojít odpuštění.

Na premiéru, která proběhne v pondělí 14. května, naváže 16. května první repríza. Poté Temná energie utichne a znovu se probudí zase na podzim. Pokud případ nadále nepůjde objasnit, nelze soudit – ani z pohledu práva, ani morálky.

zdroj zprávy: Libor Galia