Zpráva

Toodle-noodle v divadle Minor
vydáno: 8.10.2018
Divadlo Minor uvedlo v neděli 7. října 2018 od 18 hodin první premiéru sezóny. Režisér Jiří Adámek se ve své tentokrát loutkové inscenaci Toodle-noodle nechal inspirovat anglickou nonsensovou poezií a obdobím viktoriánské Anglie. Přestože se hraje v anglickém jazyce, jeho znalost není pro porozumění nutná – představení totiž pracuje se zvukomalebností angličtiny a snaží se ji tak přiblížit dětem netradiční, zábavnou formou.

Jiří Adámek patří k největším minorským experimentátorům. Jeho poslední inscenace Libozvuky je i přes své abstraktní pojetí diváky velmi oblíbená a získala dokonce Cenu divadelní kritiky za hudbu skladatele Marka Doubravy, který spolupracuje s Adámkem i tentokrát. V Toodle-noodle rozehrávají herci absurdní mikropříběhy točící se kolem známého anglického rituálu – pití čaje o páté. Kostýmy a výprava scénografky Natálie Rajnišové jsou kromě samotného viktoriánského období inspirovány dobovými hračkami – především domečky pro panenky. Významnou úlohu hraje také světelný design, jehož autorem je Jan Komárek.

Text inscenace vychází z mnoha pramenů. Právě za vlády královny Viktorie tvořili nejslavnější angličtí nonsensoví autoři – Lewis Carroll napsal Alenku v říši divů a Edward Lear bavil společnost svými limerikami. Dalším inspiračním zdrojem byla tzv. nursery rhyme neboli anglická poezie pro nejmenší, která má v Anglii dlouhou tradici a ukazuje anglický jazyk v podobě, jakou neznáme. „Ačkoli úžasných jazykových zdrojů jsme nalezli spoustu, nakonec zvítězila touha po srozumitelnosti. Chceme, aby představení všichni rozuměli, i když anglicky neumí,“ říká dramaturgyně inscenace Petra Zichová.

Autor a režisér Jiří Adámek se věnuje specifickému hudebnímu divadlu, v němž výrazně pracuje s rytmem, voicebandem a různými zvuky. Některé jeho inscenace jsou spíše komponované skladby. Jako autor rád pracuje s  politickými a filosofickými tématy, např. Nová Atlantida, kterou na jaře 2018 režíroval v Národním divadle. Se svým souborem Boca Loca Lab se zaměřuje na experimentální tvorbu. Učí na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU.

zdroj zprávy: Josef Horák