Zpráva

Výstava Za všedností
vydáno: 12.5.2010
Výstava Za všedností přibližuje šest desítek divadel ve střední Evropě a doprovodí ji exkurze, přednášky a objevné publikace.

Zažehávaly se v nich revoluce, řešily významné dějinné události, zastřešovaly výjimečné umělecké výkony, utvrzovala se v nich národní identita a pospolitost, reprezentují to nejlepší z architektury své doby... Asi málokdo by mohl zpochybnit význam divadelních budov nejen v kulturním, ale i společenském životě. Výstava Za všedností – Divadelní architektura ve střední Evropě přibližuje přes šest desítek soukromých, městských, národních divadel, netradičních prostor i zcela nových projektů v Česku, Polsku, Maďarsku, Rakousku, na Slovensku a ve Slovinsku dokončených v posledních 250 letech. Výstavní projekt byl otevřen v galerii Národní technické knihovny v Praze - Dejvicích a bude přístupný, a to zdarma, až do 6. června.

Autorský tým v čele s kurátorem, architektem Igorem Kovačevičem, se pokusil syntetickou metodou definovat srozumitelný vzorec architektonického dění ve střední Evropě – jinými slovy, poukázat na výlučnost daného regionu a pokusit se zmírnit tolik rozšířené kopírování „globálního“ rukopisu architektů budoucích divadelních budov. „I když jsme zkraje práce měli pocit, že vše podstatné již bylo řečeno, opak je pravdou. Velmi vzrušující je například 19. století, kdy architektura působila jako médium, médium, které dnes již neumíme číst. Na první pohled bylo díky mnoha symbolům vidět, zda je stavba německá, česká nebo židovská a jak si daná enkláva stojí,“ konstatuje Igor Kovačevič.

Výstava Za všedností má mezinárodní charakter a během necelého roku zavítá do metropolí zemí střední Evropy. Návštěvníkům není představena jen (často jedinečná) stavební stránka nebo technologický park představených divadel; v nápaditě řešeném prostoru galerie Národní technické knihovny jsou předestřeny příběhy objektů spojené s identitou národa, dobou vzniku či uměleckým programem. „Divadlo bývá označováno jako pilíř národní kultury a jazyka. Zdá se, že ani architektura není vůči národním či nacionálním atributům imunní. Je to dobře, nebo špatně? I hledání této odpovědi je předmětem naší výstavy,“ doplňuje Igor Kovačevič.

Premiérově byla výstava Za všedností do konce dubna k vidění v Budapešti. Její druhou, pražskou zastávku doplňuje i pestrý doprovodný program. Výstava Za všedností je součástí víceletého mezinárodního projektu TACE (Theatre Architecture in Central Europe / Divadelní architektura ve střední Evropě). Podrobné informace jsou k dispozici na www.zavsednosti.cz.Kurátoři výstavu rozčlenili na dvě základní osy: dle současného státního uspořádání a linii chronologickou. Expozice připomíná black box, tmavý prostor bez světel, se sedmi desítkami na první pohled unifikovaných objektů; co solitér, to jedna divadelní budova.

Každou zemi reprezentuje výběr přibližně desítky divadelních budov či prostorů pro divadlo. Česká republika je zastoupena vedle pražského Národního divadla například divadlem Alfred ve dvoře či v evropském kontextu unikátním bytovým divadlem Vlasty Chramostové. Po boku Theater an der Wien či Burgtheatreru nalezneme i moderní budovu hudebního divadla MUMUTH v Grazu, které bylo veřejnosti otevřeno teprve v loňském roce. Polsko pak reprezentuje například Krakovská opera dokončená teprve v roce 2008 či historická budova Velkého divadla – Národní opery ve Varšavě.

Ze slovenské divadelní architektury mohou návštěvníci nejen porovnat novou, technologicky skvěle vybavenou, i historickou budovou Slovenského národního divadla, ale seznámit se třeba s Šlechtickým divadélkem v Hlohovci. Mezi zástupci maďarské divadelní architektury nalezneme nové Národní divadlo v Budapešti či Maďarské divadlo v rumunské Kluži poukazující na prolínání středoevropských kultur. Tartinijevo divadlo v Piranu či Slovinské národní divadlo v Terstu otevírají pak střední Evropu k mediteránním vlivům.

Součástí doprovodného programu je například exkurze do Drážďan s návštěvou mimo jiné Semperovy Opery, jež je považována za nejkrásnější operní divadlo na světě, která se uskuteční již tento pátek 14. května. Doprovodný program vyvrcholí 31. května pásmem přednášek a diskusí Thinking the Space - současné divadelní umění a architektura. Příspěvek přednese kromě dalších architektů zvučných jmen také Oren Sagiv z Izraele nebo norský ateliér 3RW ARCHITECTS. Velký prostor dostává Národní divadlo v Praze – nejen s ohledem na Novou scénu, ale i na rekonstrukci, jíž má část historické budovy procházet v letošním roce a v rámci které budou realizovány prvky snižující energetickou náročnost Národního divadla. 18. května se uskuteční seminář Národní divadlo na cestě k úsporám.


Další aktivity TACE
Především studenti tuzemských fakult architektury by si neměli nechat ujít prezentaci vítězného projektu soutěže na nové divadlo ve slovinské Lublani - „Divadlo pro 21. století“. O vítězích soutěže s téměř sedmi desítkami studentských prací rozhodovali od listopadu to letošního ledna jak návštěvníci internetové stránky www.theatre-architecture.eu/student-competition, tak porota složená z architektů, pedagogů a historiků umění. Kromě toho, že od 12. května je v parteru Národní technické knihovny představeno sedm nejlepších návrhů, proběhne 31. května prezentace vítězek celé soutěže, Jany Kocjan a Miny Hiršman. Soutěži předcházel mezinárodní workshop Divadelní architektura – vize a možnosti, jehož se zúčastnili studenti z České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska a Slovinska. Soutěž i skvěle obsazený workshop dokumentuje obsáhlý katalog.

Ojedinělá rozsahem i šíří záběru bude nesporně publikace Beyond Everydayness, jejíž vydání je plánováno na podzim letošního roku. Na více než 600 stranách zachycuje na 30 renomovaných autorů pod vedením hlavního editora Igora Kovačeviče chronologický vývoj architektury divadel a divadelního prostoru od prvních pokusů v 16. století až po sofistikované systémy či naopak návrat k autentickému prostředí např. v bývalých továrnách v posledních letech. Publikace bude pouze v anglickém jazyce.

Již nyní je k dispozici na www.theatre-architecture.eu/db.htm internetové Muzeum divadelní architektury. Rozsáhlá databáze mapuje architektonicky význačné divadelní budovy v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Slovinsku, zajímavé po architektonické stránce, náplní i koncepcí. Návštěvníci on-line muzea najdou v databázi přes dvě stě objektů – návštěvník u každého z nich najde přehledný historický vývoj, technické parametry současného stavu a obrazovou dokumentaci.

„Cílem projektu je zavést jednotnou metodiku pro zpracování informací o divadelní architektuře a zpřístupnit tyto informace zájemcům po celém světě. Počet zdokumentovaných objektů se během tohoto roku zdvojnásobí. Databázi navíc doplňuje mapa s geografickým zobrazením divadel a časová osa, která zájemcům nastíní vývoj divadelního prostoru od antiky po současnost. Zde jsme pochopitelně opustili prostor střední Evropy a vybrali 80 příkladů z celého světa,“ dodává Ondřej Svoboda, hlavní koordinátor projektu. Muzeum divadelní architektury na internetu bylo vytvořeno v anglickém jazyce - informace k jednotlivým budovám či sálům jsou však vždy i v jazyce dané země. Vedle historických faktů nabízí elektronický archiv jedinečné informace o technickém vybavení a parametrech, jež mnohdy neuvádějí ani internetové prezentace samotných divadel.

O aktualitách týkajících se projektu TACE a dění na poli divadelní architektury ve střední Evropě i ve světě informuje webová stránka www.theatre-architecture.eu.

Výstava Za všedností (Divadelní architektura ve střední Evropě)
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6
12. 5. – 6. 6. 2010
Otevřeno po – pá 10 – 18 hodin, so 10 – 17 hodin
www.zavsednosti.czDoprovodný program výstavy Za všedností - THINKING THE SPACE

11. 5. – 6. 6. / Národní technická knihovna – parter
Divadlo pro 21. století – vize a možnosti

Výstava studentských architektonických projektů pro nové divadlo v centru slovinské Lublani. Výstava představuje 7 oceněných projektů z celkem 68, které byly vytvořeny v rámci TACE Workshopu – Visions and Possibilities.

14. 5. / Drážďany
Stěžejní díla evropské divadelní architektury v Drážďanech

Komentované prohlídky centra současného umění Festspielhaus Hellerau, které inspirovalo umělce a architekty z celé Evropy, a Semperovy Opery, jež je považována za nejkrásnější operní divadlo na světě. Prohlídky v anglickém jazyce bez tlumočení. Doprava autobusem z Prahy. Více informací a registrace na: www.zavsednosti.cz

18. 5. / 10:00 – 13:00 / Národní technická knihovna - Ballingův sál
Národní divadlo na cestě k úsporám

Seminář o aspektech pozoruhodné rekonstrukce z pohledu zadavatele, realizátora i garanta. Energetická efektivita, ochrana zdrojů, důraz na kvalitu pracovního prostředí, to je jen několik pozitivních charakteristik, které přináší rekonstrukce Národního divadla v posledních letech. Pořádají Národní divadlo a Česká rada pro šetrné budovy.
15:00 – 17:00 / Národní divadlo
Komentovaná prohlídka historické budovy Národního divadla

Registrace na seminář i prohlídku na: www.czgbc.org/setrna-divadla

21. 5. / 18:00 / BLOX (Dočasné centrum umění), Centrální park Jižního Města u stanice metra Háje
Umění, architektura a život ve veřejném prostoru

Panelová diskuse v rámci festivalu Street For Art 2010

22. 5. / 17:00 / Nová scéna Národního divadla
Komentovaná prohlídka

Ukázka technologického principu Laterny magiky spojenou s výkladem o její historii. Pouze na rezervace: novascena@narodni-divadlo.cz, tel.: 224 931 482, předmět: principy Laterny magiky.

31. 5. / 17:00 / Národní technická knihovna - Ballingův sál
Divadlo pro 21. století – prezentace vítězného projektu

Prezentace vítězného architektonického projektu nového divadla ve slovinské Lublani. Projekt byl vytvořen studenty fakulty architektury při Univerzitě Lublaň v rámci workshopu TACE Visions and Possibilities. Prezentaci povedou spoluautorky: Jana Kocjan a Mina Hiršman.

31. 5. / 18:00 / Národní technická knihovna - Ballingův sál
Thinking the Space - současné divadelní umění a architektura

Série přednášek významných zahraničních architektů a scénografů spojených s diskusí: Oren Sagiv /Izrael/, 3RW ARCHITECTS  /Norsko/, Antoni Ramon /Španělsko/, Zbygnew Szumski /Polsko/ ad.

31. 5. po / 18:00 / Nová scéna Národního divadla
Křest knihy Nová scéna Národního divadla

Součástí večera je projekce archivního dokumentárního filmu Národ sobě režiséra Maxmiliána Petříka.


Víceletý mezinárodní projekt TACE (Theatre Architecture in Central Europe / Divadelní architektura ve střední Evropě), realizovaný od roku 2008, je organizován Národním divadlem v Praze za spolupráce významných divadelních institucí ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Projekt, který je podpořen grantem z programu Evropské unie Kultura 2000, inicioval Institut umění – Divadelní ústav. Cílem projektu je detailní zmapování středoevropské divadelní architektury, jejíž historii i současnost přiblíží několik událostí. O aktualitách týkajících se projektu TACE a dění na poli divadelní architektury ve střední Evropě i ve světě informuje webová stránka www.theatre-architecture.eu.

Projekt je podpořen z programu Evropské unie Kultura 2000.


zdroj zprávy: Silvie Marková (SMART Communication, s.r.o.)