Zpráva

Živý Betlém popáté na Pražském hradě
vydáno: 14.12.2010
Co: Charitativní představení Živý Betlém
Kdy: 25. a 26. 12. vždy v 15h a 16h.
Kde: Zlatá brána katedrály sv.Víta na III. Nádvoří Pražského hradu
Kdo: Divadlo Apropo


Betlém ožije na Hradě již popáté

Charitativní představení Živý Betlém patří již neodmyslitelně k vánoční kulturní nabídce Pražského hradu. Letos se 12 herců Divadla Apropo vypraví na Hrad již popáté aby zde opět oživili příběh starý více jak 2000 let, a to v oba dva sváteční dny, tedy 25 a 26 prosince vždy v 15 a 16 hodin.
Představení bude mít opět tradiční podobu. „Nejprve se všechny postavy sejdou ze tří stran za zpěvu koled a diváci se tak mohou k jesličkám vypravit v jejich doprovodu, tak jak se scházeli poutníci do skutečného Betléma,“ Popisuje princip inscenace režisér Filip Jan Zvolský. Kdo bude chtít přijít se svatou rodinou a anděly, měl by vyčkávat u hlavní brány katedrály, Tři králové půjdou od baziliky svatého Jiří a nejkratší cestu mají pastýři a děvečky, kteří půjdou od Býčího schodiště.
Ve Zlaté bráně katedrály, pod mozaikou Posledního soudu, se pak odehraje příběh o narození Ježíška, sestavený z lidových her vánočních a méně známých vánočních koled. Samozřejmě ani zde nesmí chybět konflikt, o který se postará čert s andělem, kteří se sváří přímo nad jesličkami.

Součástí vánočních her byla tradičně i koleda, kdy herci vybírali peníze. Divadlo Apropo si však již od počátku své existence nenechává tyto prostředky pro sebe, ale jsou určeny na konto POMOZTE DĚTEM, na které svými aktivitami Apropo za 10 let své existence přispělo již bezmála 100 tisíc.
„Lidé v Betlémském příběhu o narození přinášejí dary nově narozenému dítěti, do kterého vkládají své naděje. I my chceme přinést dary právě dětem, do kterých můžeme vkládat své naděje i my, a které potřebují na své cestě životem naši pomoc,“ říká Filip Jan Zvolský.

Inscenace je tradičně pořádána ve spolupráci se Správou Pražského hradu, stejně jako velikonoční Pašije. „Správa Pražského hradu nám vždy plně vychází vstříc. Zajistí ozvučení a dá nám zázemí pro herce,“ pochvaluje si letitou spolupráci režisér.

Na hradě popáté, v Praze poosmé

Příchodu Živého Betléma Divadla Apropo na Pražský hrad předcházela tři představení po Praze. „Hledali jsme vždy místa se zajímavým geniem loci, ale zlatá brána katedrály je rozhodně nejdůstojnější místo,“ popisuje hledání vhodného prostoru Zvolský.
V roce 2003 se hrál Živý Betlém poprvé a to na plošinách mezi opěrným systémem Týnského chrámu, které vytvářejí jakási přirozená podia. O rok později mohli diváci Betlém nalézt u Lorety a v roce 2005 před armádním kostelem svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech.
Roku 2006 pak Divadlo Apropo poprvé zavítalo na Pražský hrad, kde jej mohou diváci každoročně nalézt vždy o vánocích. Na původní místa se však chce Divadlo Apropo opět vrátit, jak říká Filip Jan Zvolský: „Rozhodně nechceme opustit Zlatou bránu katedrály, ale rádi bychom jednou vyrazili na jakýsi pochod Prahou, kdy bychom představení během jednoho dne sehráli na všech místech, kde jsme již hráli a možná bychom cestou přidali i místa nová, jako třeba schody z Kampy na Karlův Most, či Radnické schody. Zlatá brána pak bude naší cílovou metou.“ Taková pouť Betlémských postav Prahou by se mohla uskutečnit již příští rok, nebo nejpozději za dva roky, kdy bude Živý Betlém Divadla Apropo slavit 10 let.

Divadlo Apropo letos oslavilo 10 let

Divadlo Apropo hraje pro své diváky již od roku 2000 a vedle Živého Betléma jej diváci znají i z pašijových her na Pražském hradě pod názvem „Jidáši, kam jdeš?“ Soubor sestává především ze studentů a absolventů Vyšší odborné školy herecké, ale i Konzervatoře, DAMU a JAMU. Uvádí především autorské inscenace dvojice Filip Jan Zvolský (text a režie) a Marek Popp (hudba). Vedle toho však uvádějí i hry přejaté a věnují se též jednorázovým akcím pod širým nebem. Letos to například bylo Slavnostní zahájení Oslav Prahy na Staroměstském náměstí, či představení Rychlé šípy ve stínadlech pro MČ Praha 1 v Obecním dvoře.
Nedílnou součástí je i tvorba pro děti a mládež. Zde má Divadlo Apropo na repertoáru dvě pohádky a pak vedle zmíněných rychlých šípů i představení Baby, řešící problematiku HIV/AIDS. Tato inscenace vznikla v prosinci loňského roku ve spolupráci se společností Člověk v tísni.
¨

zdroj zpávy: Filip Jan Zvolský