Zpráva

Kdo bude 555.555 divákem?
[21.9.2009]
Je tomu bezmála osm let (listopad 2001), co byl v brněnském Městském divadle položen za účasti tehdejšího ministra kultury ČR Pavla Dostála základní kámen Soudobé hudební scény. A právě pět let od chvíle, kdy se na nové moderní scéně hrálo prvé představení, muzikál Hair (Vlasy) s premiérou 2. října 2004. Nyní se, u příležitosti tohoto výročí, připravuje Mozart!, první uvedení slavného muzikálu Michaela Kunze a Sylvestera Levaye v České republice.

Hudební scéna Městského divadla Brno se stala svou úrovní divadlem třetího tisíciletí. A to nejen díky svému nadstandardně vybavenému technickému zázemí. Ambicí Městského divadla Brno bylo od začátku představovat to nejlepší, co v současném hudebním divadle vzniká u nás i ve světě. Nové divadlo se 680 místy se stalo platformou pro současné hudební skladatele, scénáristy, libretisty i básníky, pro řadu známých režisérů. V průběhu těchto let se muzikálový soubor nesmírně vypracoval, v jeho řadách hrají, zpívají i tančí profesionálové srovnatelní svou úrovní se známými světovými muzikálovými hvězdami.

Během pěti let zde Městské divadlo Brno nastudovalo 29 inscenací, z toho deset světových a patnáct českých premiér. Celkem bylo uvedeno 884 repríz, které dosud navštívil 550.471 divák. Ten, který se v říjnu stane návštěvníkem číslo 555.555, získá od cestovní kanceláře Čedok a Městského divadla Brno čtyřdenní zájezd do britské metropole pro dvě osoby. MdB je pak garantem toho, že tomuto páru zajistí po tři večery návštěvu těch nejlepších divadelních představení v Londýně!