Divadlo Bolka Polívky

Re:kabaret Re:publika

Premiéra: 13.6.2018
Dramaturgie: Matěj Randár. Scéna: Jaroslav Milfajt. Kostýmy: Barbora Kuropatová. Režie: Roman Groszmann.
Spe­ci­ál­ní vydá­ní Re:Kaba­re­tu věno­va­né 30. výro­čí Same­to­vé revo­lu­ce a 100. výro­čí vzni­ku Československa. Ten­to­krát pro­ces­tu­je­me 100 let repub­li­ky a oku­sí­me vše dob­ré i zlé, co se udá­lo na kul­tur­ním a umě­lec­kém poli. Prů­vod­cem tou­to ces­tou bude Cenzura, jejíž do dneš­ní doby saha­jí­cí cha­padla sva­zu­jí lidi s nepo­ho­dl­ný­mi či kontroverzními názory. Při­po­me­ne tvor­bu per­ze­ku­o­va­ných i reži­mem pod­po­ro­va­ných umělců, kte­ří nás bavi­li jak z diva­del­ních for­bín, tele­viz­ních obra­zo­vek, tak i zpoza dveře trezoru...
Divadlo Bolka Polívky
Hodnocení inscenace
Redakce
-
Uživatelé
-
Chci vidět - přidat do seznamu
Termíny představení
Aktuálně pro tuto inscenaci neevidujeme žádný termín.
Aktuálně pro tuto inscenaci neevidujeme žádný termín.

Volby

Hodnocení (0)


Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce.