Pravidla slušné diskuse a korektního vedení blogu

[dále jen "Pravidla"]


1) Do diskusí a blogů smí přispívat každý zaregistrovaný uživatel portálu i-divadlo.cz, který neporušuje Pravidla.

2) Smyslem diskuse a blogů je prezentace a výměna názorů. Obsah každého příspěvku nepodléhá kontrole, ale v případě zjištění závažného porušení Pravidel si administrátor vyhrazuje možnost učinit opatření omezující obsah příspěvků.

3) V diskusi i v blogu není dovolena zejména propagace rasové, národnostní, náboženské ani jiné nesnášenlivosti či diskriminace. Nepřípustné je dále užívání vulgárního jazyka, urážek, výhrůžek, pomluv či ponižování jednotlivce či skupin osob.

4) V diskusi i v blogu je zapovězena propagace komerčních aktivit, politických aktivit, včetně všech druhů reklamy. Je možné uvádět pouze odkazy na internetové stránky, které souvisí s danou diskusí či tématem blogu.

5) Diskutující / bloger je povinen respektovat soukromí jiných osob a nezveřejňovat bez jejich vědomí kontakty (telefonní čísla, e-mailové adresy apod.) či jiné soukromé informace.

6) Administrátor si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které zjevně nesouvisejí s tématem diskuse (u blogů se zaměřením portálu i-divadlo.cz) a které zjevně porušují Pravidla.

7) Není povoleno použít nick, jehož užíváním by mohlo dojít ze strany čtenáře k záměně s jiným, dříve zaregistrovaným nickem.

8) Upozorňujeme na monitoring IP adres v případě porušení Pravidel.

9) Při zjištění porušení Pravidel může být problematickému uživateli udělena tzv. výstraha s dočasným pozastavením přístupu. V případě opakovaného porušení Pravidel následuje nevratné vyloučení a zamezení IP adresy pro přístup do interaktivních sekcí portálu. O udělení výstrahy či vyloučení není administrátor povinen uživatele informovat.

10) Administrátor může ve výjimečných případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskusí a blogu i z jiných důvodů, než je porušení Pravidel.