Charlotte Brontëová


Volby

Neaktuální inscenace (3)

inscenace, u kterých byla autorem nebo spoluautorem:

Městská divadla pražská [Divadlo ABC]

  • Jana Eyrová  (prem.: 18.4.2009, uváděno do: květen 2012)

Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna

  • Jana Eyrová  (prem.: 25.5.2014, uváděno do: listopad 2018)

Divadlo Tramtarie

  • Jana Eyrová  (prem.: 15.9.2012, uváděno do: duben 2014)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.