Jakub Maceček


Volby

Aktuální inscenace (6)

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

agentura ADF

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Režie

Divadlo Adverte

agentura ADF

Slovácké divadlo Uherské Hradiště [hlavní scéna]

Horácké divadlo Jihlava [velká scéna]

  • Modrý pták  (prem.: 18.12.2021, poslední uvedení: březen 2023)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.