Jana Macíčková


Volby

Aktuální inscenace (4)

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

11:55

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Dramaturgie

11:55Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.