Jean-Claude Islert


Volby

Aktuální inscenace (2)

Inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Divadlo Palace

Divadlo Bez Hranic [Divadlo bez zábran]Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.