Jiří Hubač


Volby

Aktuální inscenace (3)

Inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Divadlo Na Jezerce

Divadlo Palace

Divadlo Kalich [muzikál]Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.