Ludmila Várossová


Volby

Aktuální inscenace (2)

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Kostýmy

Divadlo Kalich [muzikál]

Národní divadlo moravskoslezské [Divadlo Jiřího Myrona]Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.