Pavel Gotthard


Volby

Aktuální inscenace (2)

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Pomezí


inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Dramaturgie

PomezíEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.