Zaostřeno na ...
Žižkovská noc 2018

Multižánrový klubový festival Žižkovská noc 2018
[16.3.2018]
Londýn, New York, Varšava, Lublin, Berlín, Žižkov. Na multižánrovém festivalu Žižkovská Noc se objeví představitelé zahraniční i tuzemské nezávislé divadelní scény. Žižkov měl a má multikulturní charakter. Žižkovská Noc je toho přímým důkazem, festival spojuje ve třech dnech přes 400 interpretů z různých koutů světa. Součástí festivalu je již po páté výrazná divadelní a literární část, která letos nachází svou identitu v prezentaci výjimečných umělců světové nezávislé scény. Dramaturg Petr Dlouhý prozrazuje více.

Program Žižkovské Noci se za poslední roky hodně změnil. Rozrostl se divadelně-literární program a dbá se víc na žánrovou různorodost. Co tě k této změně vedlo?

Myslím, že je to přirozený vývoj. Na začátku Žižkovské Noci (2011) bylo 5 klubů, 1 den, několik žánrů. Postupem se na navyšovaly kluby, přidávaly se festivalové dny a rozšiřovalo se žánrové spektrum. Stejným vývojem prošla i divadelně-literární část. Z jedné literární a divadelní stage vznikla ucelená součást festivalu, která roste společně s ním.
A stejně jako v hudební dramaturgii je i vytváření divadelně-literárního programu neustálým hledáním vlastní identity. Snažíme se být přítomní, vyhledávat aktuální novinky v Čechách i zahraničí, prostě nějak vycítit, co je zrovna ve vzduchu a vdechnout to plnými plícemi.
Já osobně rád pracuji mezinárodně a se zahraničními umělci. Mám za to, že je důležité se koukat za horizont Prahy a ČR obecně, vnímat, co se děje i v jiných kulturních a estetických kontextech a vytvářet si tak komplexnější kulturní přehled.
Poslední 3 roky jsme se hodně soustřeďovali na Polsko, na čemž má velký podíl i vřelá podpora Polského institutu, a podařilo se nám přilákat řadu skvělých umělců a celkově vytvořit nový most pro uměleckou výměnu mezi ČR a Polskem. Tento podzim jsem přechodně žil v Berlíně, takže už teď je jisté, že se příští rok objeví na Žižkově progresivní berlínská scéna.

Letošní program stojí na jménech nezávislých souborů z celého světa. Dá se pojmenovat společné téma či témata, která by tyto umělce spojovala?

Podobně jako hudební dramaturgie se i divadelně-literární neřídí jednou přímou linií, ale odvíjí se od koncepčního programu na základě jednotlivých prostor. Snažíme se tedy program smysluplně skládat po dílčích scénách a propojovat je mezi s sebou.
Přesto se dají vysledovat minimálně tři linie, které jsou rozvinuty více než ostatní. Především je to letos angažované/politické divadlo, které do Prahy přiveze britská inscenace F.E.A.R., jejich londýnští kolegové z British Intervention nebo třeba varšavská novinka od Teatru Bestemmia či pražská performance Opuštěný bílý muž. Není v tom cílený záměr, ale myslím, že to ukazuje, jak Evropa prochází určitou krizí, která vybízí k přirozené umělecké reflexi. Inscenace odrážejí Brexit, politiku strachu, sociální nerovnosti, utužování svobody v Polsku a postavení ženy ve společnosti. Myslím, že právě zde má mezinárodní přesah velký význam. Umožňuje umělcům vyvézt jejich lokální témata a konfrontovat/obeznámit s nimi české publikum.
Další komplexnější linie se ocitají v tématizaci undergroundu (City Primeval, Ivo Pospíšil, The Concert, Jiří Dědeček, …) nebo v performativní inspiraci literaturou, která však nemá klasickou činoherní podobu, namísto toho k ní přistupuje z jiných estetickcýh perspektiv (Recykliteratura, Metamorphosis, Walden). Ale v programu je toho ukryto samozřejmě mnohem víc.

Která představení jsou na tvém "must see" seznamu?

Za mě zcela jistě noish polské choreografky Marii Zimpel. Viděl jsem její taneční představení třikrát ve třech různých zemích a pokaždé mě zcela vytrhlo. Její práce s rytmem a intenzitou je zcela ozbrojující a po každém shlédnutí mi trvalo notnou dávku času, než jsem se dostal z tranzu a začal vnímat realitu okolí.
Každopádně ruku do ohně bych dal za všechny zahraniční i tuzemské interprety. Doufám, že si k nim diváci najdou svou cestu.

KDY: 22. - 24. března 2018
KDE: Žižkov a přilehlé okolí
CENA: nízká až zarážející; 500 Kč / 3 dny, 250 Kč / 1 denzdroj zprávy: Barbora Jakubcová