Rozhovor

Daniel Hrbek: Sázím na atmosféru „spiklenectví“
vydáno: 12.5.2020
Švandovo divadlo bude pro své diváky celý červen hrát, už zítra 13. května začíná předprodej, a navíc bude své prostory sdílet s Divadlem Ungelt. S ředitelem Danielem Hrbkem jsem hovořil například o tom, jak budou vypadat nařízená hygienická opatření v praxi, nebo jestli se nebojí toho, zda se diváci do divadel vůbec vrátí.

…ptal se Jiří Landa…

Jako jedno z mála divadel jste se rozhodli v červnu zahájit provoz. Co hrálo hlavní roli v tomto rozhodnutí?
Samozřejmě jsme nejdříve zkoumali ekonomické aspekty takového rozhodnutí, ale velkou roli hrál i fakt, že jsme divadlem veřejné služby. A taky jsme chtěli do veřejného prostoru říct něco pozitivního. S mírnými obavami čekáme, jak na naši nabídku zareagují diváci. Naši herci hrají již šestou sezónu do zcela plných sálů, a tak zavedený zasedací pořádek v hledišti divadla s povinnými mezerami pro ně bude velká změna v atmosféře i v tolik potřebné srážce energii mezi hledištěm a jevištěm. Bude to mít i dopad na vnímání diváka. Divadlo je záležitostí blízkého sdílení a rozestupy v hledišti takovému optimálnímu vnímání tedy nepomáhají. Ale pokud diváci přijdou, sázím zase na jakousi atmosféru „spiklenectví“, díky které mohou mít představení zcela jedinečnou kvalitu a atmosféru, co se již nikdy nebude opakovat. Tomu věřím. Uvidíme.

Jaké inscenace uvedete, jak probíhal výběr, které nasadit?
Výběr byl hodně ovlivněn ekonomicky, tedy hrajeme inscenace, které nebudou prohlubovat již tak markantní ztrátu divadla v tržbách. Budeme hrát inscenace: Cry Baby Cry, Pohřeb až zítra, Lady Macbeth z Újezdu, Zabít Johnnyho Glendenninga, Protest/RestPankrác 45. Obě poslední jmenované inscenace přenášíme do hlavního sálu divadla ze Studia.

Jak budete mít zajištěny hygienické podmínky, nač se má divák v tomto směru připravit?
Divákům bude k dispozici hlediště od druhé řady, budou jim nabídnuta místa vždy maximálně dvě vedle sebe, pak musí být jedna sedačka prázdná, a pak zase dvě vedle sebe obsazené atd. Sedět se bude vždy ob jednu prázdnou řadu. K dispozici nesmí být zatím žádné občerstvení, ani balené nápoje, ale věřím, že to se ještě změní. Dle stanoviska epidemiologa máme v divadle vhodnou klimatizaci bez opakované cirkulace, jejíž užití není rizikové. Do divadla budeme pouštět diváky vždy od 18:45 postupně. K dispozici budou samozřejmě dezinfekce. Celé divadlo je pravidelně dezinfikováno, stejně jako hlediště, madla sedaček a další dotykové plochy ve veřejných prostorách. Doplnili jsme vybavení toalet o zásobníky s dezinfekcí.

Prý budete sál pronajímat i Divadlu Ungelt. Jak probíhají jednání?
Hladce. Jsme před podpisem smlouvy, plán na květen a červen je hotov. Domluvili jsme se velmi rychle. Jsem rád, že si dotovaná a soukromá sféra umějí podat ruce a pomoct si v těžkých chvílích, aniž by na tom jedna nebo druhá strana ztrácela. Ungeltu jsme nabídli ty hrací termíny, které vznikly tím, že nemůžeme hrát všechny naše inscenace.

Tušíte, jak zareagují diváci, zda se nebudou bát do divadla přijít? Komunikujete s nimi v tomto směru?
Rozhodnutí je sice čerstvé, ale komunikujeme, že budeme hrát, jak to jen jde. V televizi, v rozhlase, na sociálních sítích, v rozhovorech v tištěných i internetových médiích - třeba na i-divadle.cz. Díky.

Jak současná situace ovlivní příští sezónu?
Na to lze těžko odpovídat příliš konkrétně bez dostatku informací. Řeknu, o čem přemýšlím: Zatím nevíme, za jakých podmínek bude možné od září hrát, jak se bude chovat veřejnost, vrátí-li se do divadla hned, nebo to bude postupný proces. Švandovo divadlo je více než pět let de facto vyprodané a například chování publika při vracení vstupenek za zrušená představení mi dává naději, že moje přirozená skepse není na místě. Většina má potřebu lístky vyměnit na nový termín. To znamená, že prioritou není vrácení peněz, ale chuť naše představení vidět. Jiný – neméně podstatný - vliv na sezónu bude mít samozřejmě výše příspěvku zřizovatele divadla, výše tržeb a ekonomická situace v ČR vůbec. Příspěvek zřizovatele pokrývá téměř všechny mandatorní výdaje divadla, ale vše nad jejich rámec je hrazeno z tržeb ze vstupného. Jinými slovy – to, co vytvoříme a vyprodukujeme, je hrazeno z toho, co vyděláme. Výše tržeb a příspěvku neovlivňuje pouze novou tvorbu divadla, ale veškerý jeho umělecký provoz. Takže i četnost hraní, bohatost repertoáru, zvaní zajímavých hostů a mnoho dalších uměleckých a edukativních projektů smíchovské scény – to vše je závislé na ekonomických možnostech a schopnostech divadla. Předpokládám, že k sekundárním hospodářským efektům této celosvětové krize bude docházet během celého příštího roku či let. Je a bude to nelehká doba, co nás všechny čeká. Na druhou stranu nás bude všechny nutit ke kreativitě, přehodnocení priorit, změně myšlení. Takže bude o čem hrát, o tom nepochybuji. Tak snad bude i pro koho.

Nedávno jste zveřejnili dramaturgický plán na příští sezónu. Jak probíhalo jeho sestavování?
Plán sestavovali David Košťák s Martinou Kinskou pod vedením Martina Františáka na základě dlouhodobé koncepce a jasně definovaného dramaturgického zaměření. Pandemická situace se do něj promítla a v poslední chvíli došlo i k několika změnám oproti plánu původnímu. Nemám ale větší potřebu to komentovat, dramaturgický plán by měl být výmluvný sám o sobě. A ten náš podle mne je. Těším se na jeho realizaci i na tvůrce, které Martin k hostování pozval.

Kdy se diváci dočkají avizované novinky od Mariny Carr?
Ve čtvrté sezóně působení Marina Františáka ve Švandově divadle – tedy v sezóně 2022/23.

P.S. Divadlo Ungelt se nakonec dohodlo na spolupráci s Divadlem Metro. Hostování ve Švandově divadle by se soukromému divadlu, i přes oboustrannou vstřícnost, ekonomicky nevyplatilo.